2016/042 Sirküler (03.03.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-042

Sayın Üyemiz,

  1. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

  1. AB/Anti-Damping Soruşturması

  1. Tayvan Ticaret Heyeti-(Süre Uzatımı)

  1. REACH CLP ve Biyosidal Haberleri Bülteni

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1.ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Kamyon ve Otobüs Lastiği” ( 4011.99 ve 8708.70 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı anti-dumping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatılmış olduğu ve konuya ilişkin 25 Şubat 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshalarına https://www.federalregister.gov/articles/2016/02/25/2016-04063/truck-and-bus-tires-from-the-peoples-republic-of-china-initiation-of-countervailing-duty ve https://www.federalregister.gov/articles/2016/02/25/2016-04060/truck-and-bus-tires-from-the-peoples-republic-of-china-initiation-of-antidumping-duty-investigation internet adreslerinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda, soruşturmalar kapsamında herhangi bir önleme hükmedilmesi halinde bu durumun ülkemize bahse konu ürünün ABD'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (1231)

2.AB/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Aspartam” (2924.29.98 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında % 55,4 ve % 59,4 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verildiği ve konuya ilişkin 26 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2016:050:TOC internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün AB'ye ihracatında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (1230)

3.Tayvan Ticaret Heyeti-(Süre Uzatımı)

İlgi: 19.02.2016 tarih ve 2016/031 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimiz ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 22 - 25 Mart 2016 tarihleri arasında Tayvan'a yönelik ticaret heyeti düzenleneceği bildirilmişti.

Söz konusu Heyetle ilgili Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 22-25 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Tayvan Ticaret Heyeti ile ilgili son başvuru tarihinin 07 Mart 2016 Pazartesi günü mesai bitime kadar uzatıldığı bildirilmiştir. (1236)

Başvuru için : http://goo.gl/I2VbPH

Detaylı Bilgi İçin:

Tarım-1 Servisi / (0232) 488 60 31 - (0232) 488 61 40

EK-1: Taslak Program

4.REACH CLP ve Biyosidal Haberleri Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olan REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'ne göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü'nün olduğu ifade edilmektedir.

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteninin, http://reach.immib.org.tr/Portals/0/Bulten88.pdf adresinde yer aldığı bildirilmiştir. (1226)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.