2016/048 Sirküler (15.03.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-048

Sayın Üyemiz,

1. Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

2. T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ev Sahipliğinde Düzenlenecek Resepsiyon

3. Mısır Kayıt Sistemi

4. Endonezya'da İhale İlanı

5. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

6. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi

7. Ulusal Meslek Standartları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Irak Ticaret Bakanlığına bağlı Foodstuff firması tarafından gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin olarak Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan 07/03/2016 tarihli yazıda; ekte bir örneği yer alan ihale duyurusundan; karne sistemi kapsamında ilk üç aylık ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanması için açılan ancak daha sonra ertelenen ihalenin tekrarlanacağı, verilecek teklifin 10.000 tonun altında olmaması kaydıyla, üretici firmaların 13-17/03/2016 tarihlerinde ihaleye teklif verilebileceğinin anlaşıldığı belirtilmekte olup, bahse konu ihale ile toplam 102.000 tona kadar yemeklik ayçiçeği yağı ithalatının planlandığı bildirilmektedir. (1368)

Ek-1: İhale Duyurusu

2. T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ev Sahipliğinde Düzenlenecek Resepsiyon

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi ve CIDB (Construction Industry Development Board of Malaysia) koordinasyonu ile T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği ev sahipliğinde 12 Nisan 2016 tarihinde T.C. Kuala Lampur Büyükelçiligi'nde bir resepsiyon düzenleneceği belirtilmektedir. Bahse konu resepsiyonun amacı, Malezya'da devam etmekte olan Pengerang Integrated Complex Projesi (Refinery and etrochemical Integrated Development ), bu yıl ihaleleri açılacak olan Havalimanı, MRT (Mass Rapid Transit Project) ve LRT (Light Rail Transit Project) projelerinde Malezyalı inşaat firmaları ile Türk inşaat firmalarını bir araya getirilerek, Malezya'daki anılan projelerde ve/veya Malezya'daki fonların (Finansal kaynakların) kullanımı ile Türkiye'de ya da 3. ülkelerde ortak hareket etmeleri için ortam yaratılması olduğu ifade edilmektedir. (Malezya ve Rapid projesine ilişkin kısa bilgi notu ekte yer almaktadır.)

İslami fonların ve diğer fonların yaygın olduğu bir ülke olan Malezya'daki Finans Kurumlarının özellikle devlet garantili projeleri (PPP) finanse etmekte istekli oldukları belirtilmektedir.

Yazının devamında, resepsiyona yerel inşaat firmalarının yanı sıra finans kurumları (Fon), Petronas'ın üst düzey yetkilileri, Matrade (Malaysia External Trade Delevopment Corporation) CEO'su, CIDB (Construction Industry Development Board of Malaysia) Başkanı, MIDA (Malaysian Investment Development Authority) CEO'su gibi önemli kurumların temsilcileri de davet edileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda anılan ziyarete katılmak isteyen firmaların 18 Mart 2016 Cuma gününe kadar DEİK'e (Ecem Mirzoğlu, E-mail: emirzaloglu@deik.org.tr Tel: 0212 339 50 18'e) başvurmaları gerekmektedir. Katılım kontenjanı kısıtlı olup başvuru önceliği dikkate alınacaktır. (1436)

Ek-2: Malezya ve RAPID Projesi Kısa Bilgi Notu

3. Mısır Kayıt Sistemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mısır Kayıt Sistemi hakkında Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi'nden gönderilen ve bir örneği ilişikte iletilen yazı ekinde, Türk firmalarınca kendilerine iletilen sorular kapsamında kayıt sürecine ilişkin bazı prosedürlerin açıklığa kavuşturulması amacıyla açıklamalar yapılmaktadır.

Ayrıca, başvuru süreciyle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin GOEIC web sitesinde yayımlanan dokümana http://www.goeic.gov.eg/Q&aAEn.pdf bağlantısından ulaşabilmektedir. (1437)

Ek-3: Mısır Ticaret Ofisi'nin Yazısı

4. Endonezya'da İhale İlanı

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Endonezya Cumhuriyeti Araştırma, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanlığınca, Suudi Kalkınma Fonundan (SFD) sağlanan 35 milyon ABD Dolarlık finansman ile gerçekleştirilmesi planlandığı bir proje için "Üniversitelerde (7 adet) Öğrenimin iyileştirilmesine Yönelik Genel Satın Alım İlanı” yayınlandığı, bahse konu ihaleye ilişkin duyuru örneğinin ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, proje kapsamında gerçekleşmesi planlanan "bina inşası” "ekipman satın alımı” ve "tesisat / donanım” işleri için genel bir ihale veya 3 ayrı ihalenin açılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Ayrıca, söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemlere ilişkin detaylı bilgilerin bilahare duyurulacağının belirtildiği, ilanda bahse konu duyurulara SFD'nin ağ adresinden, Financial Times ile yerel Tempo gazetesinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir. (1438)

Ek-4: Endonezya İhale İlanı

5. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimizden gönderilen yazıda bildirilen Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin duyuru ektedir.

Ek-5: Yazı Örneği

6. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve benzeri) geçiş belgelerinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre dağıtımını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan "Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi”nin günün gelişen şartlarına göre uyarlanabilmesini teminen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda bir toplantı yapılacağı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen http://www.kugm.gov.tr adresinde yer alan Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'ne ilişkin öneri ve görüşlerin, söz konusu toplantıda dile getirilmek üzere, en geç 1 Nisan 2016 Cuma mesai bitimine kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (1343)

7. Ulusal Meslek Standartları

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından gönderilen yazıda, örme meslek dalında yer alan ve saha çalışmaları tamamlanan Atkılı Örme Operatörü (Seviye 2), Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3), Örme Operatörü (Seviye 4) meslekleriyle ilgili taslak yeterlilik çalışmaları hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerinizin "Taslak Yeterliliklere Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form” ile en geç 1 Nisan 2016 Cuma mesai bitimine kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-6: Taslaklar ve Görüş FormlarıEkler:
Ek-1 Ihale Duyurusu.pdf
Ek-2 Malezya ve RAPID Projesi Kisa Bilgi Notu.pdf
Ek-3 Misir Ticaret Ofisi'nin Yazisi.pdf
Ek-4 Endonezya'da Ihale Ilani.pdf
Ek-5 AB Gida Mevzuati Yazi Ornegi.pdf
Ek-6 Taslaklar ve Gorus Formlari.zip

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.