2016/070 Sirküler (19.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE 
ÖZEL SİRKÜLER :2016 / 70

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/04/2016 tarih ve E-45217 sayılı talimatta;

"Bilindiği üzere, İhracat: 2011/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi(DİR) Genelgesi'nde "DİR kapsamında "15 Ağustos-30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.” hükmü çerçevesinde ülkemizde mısırın iç piyasadaki arz talep dengesini sağlayarak fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. İhracat taahhüdünü tamamlayan firmalara ise ithalat dönem kısıtlaması uygulanmamakta, bu kapsamda, 15 Ağustos-30 Kasım tarihlerinde de ithalat hakkı verilmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu genelgeye eklenen geçici 6'ncı maddenin "Bu maddenin yürürlüğüne girdiği tarihten sonra düzenlenmiş mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatı yapılamaz.” hükmü çerçevesinde, 10/04/2016 tarihinden itibaren düzenlenen ve mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracatın tamamı gerçekleşse dahi 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatına izin verilmeyecektir.” denilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.