2016/128 Sirküler (24.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 128

Sayın Üyemiz,

1. İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

2. Kiev Uluslararası Ekonomi Forumu

3. Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu

4. MEDICA 2016 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

5. İran'a ilişkin Bilgi Notları

6. Özbekistan ile Yatırım İşbirliği

7. Hindistan/Anti-Damping Soruşturması

8. ABD/Telafi Edici Vergi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter
1.İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İlgi: 31.05.2016 tarih ve 2016/107 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimiz ile, TİM tarafından İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla "İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”nin başlatıldığı bildirilmişti.

Bu projede yer almak isteyen ve ülkemizin dört bir yanından başvuran 35 Üniversite'den toplam 316 mentörlük başvurusunun alınmış olduğu, üniversitelerin ve mentörlerin değerlendirme süreçlerinin başladığı belirtilmiştir. Bununla birlikte tüm bölgelerimizden firmalarımızın bu projeye katılımlarını arttırmak amacıyla firmaların projeye son katılım tarihinin 30 Haziran 2016 olarak revize edildiği ifade edilmektedir.

Projenin katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte yer almaktadır. (3362)

Ayrıntılı Bilgi için; http://www.tim.org.tr/tr/mentorluk.html

EK-1: İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detayı

2.Kiev Uluslararası Ekonomi Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 6-7 Ekim 2016 tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev Uluslararası Ekonomi Forumu düzenleneceği , Ukrayna Sanayici ve Girişimciler Birliği, Ukrayna İnovatif Kalkınma Derneği ve K-Fund V. Hmelnitski Vakfı ortak organizasyonunda yapılacak olan forumun kapsam, katılımcı profili ve içerik olarak Ukrayna'da gerçekleştirilen en önemli iş etkinliğinin olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, birçok ülkeden çokuluslu şirketler ve bankacılık - finans kurumlarının üst düzey yöneticileri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve iş insanlarından oluşan yüzlerce seçkin katılımcıyı bir araya getiren Kiev Ekonomi Forumu yeni iş bağlantıları kurmak ve mevcut iletişim ağını genişletmek, üçüncü ülke şirketleri ile Ukrayna pazarına yönelik projeler geliştirmek açısından katılımcılarına önemli imkanlar sunduğunun belirtildiği ve forumun Türkiye iş ortaklığını DEİK tarafından üstlenileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, Kiev Ekonomi Forumu'na katılım koşulları, kayıt formu ve diğer bilgilerin www.forumkyiv.org adresinde yer aldığı, ulaşım ve konaklama işlemlerinin katılımcılar tarafından gerçekleştirileceği, Türkiye'den yeterli sayıda katılım olması halinde, şirketlerin ikili görüşme ve tanıtım çalışmalarını yapabilecekleri özel bir salonun ayrılması konusunda organizasyon komitesi ile anlaşma sağlandığı ve bu kapsamda, katılmak isteyen firmaların DEİK'e (İlgili: Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 67, E-mail: eosmanov@deik.org.tr) bilgi vermeleri gerektiği ifade edilmektedir. (3437)

3.Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu

TAGES A.Ş. firmasından iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından fonlanan OPENISME (Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu - www.openisme.eu) Projesi kapsamında; Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmak isteyen KOBİ'lerle dünyanın önde gelen üniversiteleri ve uzmanlarıyla işbirliği yapma ve KOBİ'lerin spesifik uzmanlık gerektiren sorunlarına, Ar-Ge ve proje ihtiyaçlarına yönelik olarak uluslararası alanda patent/yayın sahibi ve seçkin uzmanlarla ortak bir çalışma ortamı sağladıkları belirtilmektedir.

TAGES A.Ş. firmasınca, bahse konu platform kapsamında KOBİ'lere ücretsiz olarak sağlayacağı hizmetlerin;

- KOBİ'lerin kendi alanlarında yayınlanan en son yayın ve patentlere hızlı bir şekilde ulaşma

- Sorun ya da proje fikirlerine yönelik en doğru uzmanı bulma

- Uzmanlarla iletişimi sağlama ve işbirliklerini başlatma

- Uzmanlarla ortak proje olması durumunda, uygun fon programını (TÜBİTAK/Horizon2020/EUREKA/EUROSTARS) belirleme ve yönlendirme

olduğunun ve bu hizmetlerin sonunda, KOBİ'lerin yeni Ar-Ge projelerine başlayabileceklerinin ve mevcut süreçlerindeki sorunları çözebilecek duruma gelmiş olacaklarının ifade edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu platform ile ilgili tüm detaylar ekte yer almaktadır. (3402)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Aslıhan Kağnıcı - Proje Danışmanı

Telefon: +90 212 223 21 01

E-posta: aslihan.kagnici@tages.biz

Web Sitesi: www.tages.biz

Ek-2: Broşür

4.MEDICA 2016 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan Medica Fuarı milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, sekizinci kez Birliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmekte olup, tüm detaylar ekte yer almaktadır.(3429)

Ek-3: Banka Hesap Bilgileri ve Katılım Şartları

Ek-4: Detaylar

5.İran'a ilişkin Bilgi Notları

Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci'nin yakın zamanda İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İran pazarında ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunlar ile Sayın Bakanımızın muhatapları ile gerçekleştireceği ikili görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 15:00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (3431)

6.Özbekistan ile Yatırım İşbirliği

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden iletilen notaya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Özbekistan'ın "Uzulgurcusavdoinvest” isimli derneği tarafından yabancı yatırımcılarla işbirliği halinde kuru meyve-sebze ürünlerinin yeniden işlenmesi ile mamül ve yarı mamül ürünlerin üretimine ilişkin yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bu kapsamda, Türk yatırımcılarının katılımının arzu edildiği ifade edilmekte olup bahse konu yazı ekinde sunulmuştur. (3432)

Ek-5: Özbek Davet Mektupları

7.Hindistan/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya, Suudi Arabistan ve Tayland menşeli "Dokusuz Kumaş” ( 5603.11 ve 5603.91 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu, konuya ilişkin 15 Haziran 2016 tarihli bildirime http://commerce.nic.in/DOC/writereaddata/traderemedies/MOC636017788429658423_adint_Non_Woven_Fabric_Malaysia_Indonesia,_Thail_Saudi_Arabia_ChinaPR.pdf internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, ilgili soruşturmanın herhangi bir anti-damping önlemi ile sonuçlanması halinde bu durumun ülkemize Hindistan'a bahse konu ürün ihracatında mezkur ülkeler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir. (3438)

8.ABD/Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Sri Lanka menşeli "Arazi Araçları için Lastikler” (4011.20, 4011.61, 4011.62, 4011.63, 4011.69, 4011.92, 4011.93, 4011.94, 4011.99, 8424.90, 8431.20, 8431.39, 8431.49, 8432.90, 8433.90, 8503.00, 8708.70, 8709.90 ve 8716.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan telafi edici vergi soruşturmasında yayımlanan ön bulgu kararında anılan ülke firmaları için % 2,90 oranında geçici önlem tatbik edilmesine hükmedilmiş olduğu, konuya ilişkin 20 Haziran 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/06/20/2016-14538/certain-new-pneumatic-off-the-road-tires-from-sri-lanka-preliminary-affirmative-countervailing-duty internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan: ABD tarafından Hindistan menşeli "Arazi Araçları için Lastikler” ithalatına yönelik olarak yürütülen telafi edici vergi soruşturması çerçevesinde ise anılan ülke firmalar için % 4,70-% 7,64 arasında değişen oranlarda geçici önlem tatbik edilmesine hükmedilmiş olduğu, konuya ilişkin 20 Haziran 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/06/20/2016-14537/certain-new-pneumatic-off-the-road-tires-from-india-preliminary-affirmative-countervailing-duty internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün ABD'ye ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir. (3439)Ekler:
brosur-ek-2.pdf
MEDICA-ek-3.pdf
medica-ek-4.pdf
Mentorluk-ek-1.pdf
Ozbek Davet Mektuplari-ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.