2016/159 Sirküler (16.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 159

Sayın Üyemiz,

1. Talep ve Şikayetler Kenya

2. Tebliğ Tadil

3. İngiltere ve İskoçya'da Düzenlenen Fuarlar

4. ABD/Sübvansiyon ve Anti-Damping Soruşturmaları

5. ABD/Telafi Edici Vergi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1.Talep ve Şikayetler Kenya

Nairobi Ticaret Müşavirliğinden ulaşan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Kenya'nın Türk firmalarımızın sahte siparişler ile dolandırılmaya maruz kaldıkları ülkelerden biri olduğu, özellikle bilgi kaynaklarına ulaşmada yaşanılan zorluklar, şirket çalışanlarının sahte işlemler yapabilmeleri veya ödemelerde yaşanılan zorlukların ikili ticaretin geliştirilmesine zarar verebildiği ve son zamanlarda şirket mailleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütülebildiğinin tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Müşavirlikleri tarafından Kenyalı firmalar ile ticaret faaliyetleri yürütecek firmaların şüpheli gördükleri durumlarda:

· İlgili şirketlerin öncelikle web sitelerinin mail uzantılarına dikkat etmeleri,

· Firmaları, varsa internet üzerinden tespit ettikleri telefondan aramaları,

· Kenya Ticaret ve Sanayi Odası ile temasa geçmeleri (info@kenyachamber.co.ke) ve ilgili firmanın tescil numarasını ileterek ilgili adrese kayıtlı olup olmadığını sorgulamaları,

· Ödemelerde tercihen nakit ödeme veya akreditif yöntemini benimsemeleri,

· Evrak ve tekliflerde karşı tarafın kullandığı metinlerde gelişigüzel ifadelerde dikkatli olmaları,

· İletişim için verilen +254 Ülke Kodu ve "7” rakamı ile başlayan mobil hatlar yanında "+254 2…” ile kullanılan sabit hataları da aramalarının ilk aşamada faydalı olabileceği belirtilmektedir. (4212)

2.Tebliğ Tadil

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilerek ilgili yılın başında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine ilişkin olarak, 2017 yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”, 2016/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılması Tebliği", 2016/5 sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” ve 2016/19 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği”nin revize edileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğlere ilişkin görüş ve tekliflerinin ekte iletilen form örneği doldurularak 24 Ağustos 2016 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4225)

Ek-1: Görüş Bildirim Formu

3.İngiltere ve İskoçya'da Düzenlenen Fuarlar

Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, "2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ve "2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında firmalarımızın yurt dışı fuar katılımları Ekonomi Bakanlığınca desteklendiğinden bahisle, bir önceki yılın katılımcı sayısı ve sektör bilgileri verilen ve sektörlerinde ön plana çıkan İngiltere ve İskoçya'da Düzenlenen Fuarlar listesi verilmiş olup, bahse konu fuarlar ekte yer almaktadır. (4226)

Ek-2: Fuar Listesi

4.ABD/Sübvansiyon ve Anti-Damping Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından Avustralya, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Hollanda ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra ülkemiz menşeli "Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve ilaveten Brezilya, Güney Kore ve ülkemiz menşeli aynı ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması yürütülmekte olduğu ITA tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik inceleme yapılmakta olduğu belirtilmektedir. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediği analiz edilmekte olduğu ifade edilmektedir.

ITA tarafından yürütülen soruşturmaların nihai sonuçlarının 4 Ağustos 2016 tarihinde açıklanmış olduğu sübvansiyon soruşturması kapsamında Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için % 0,34 (de minimis), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) için ise % 6,01 oranlarında sübvansiyon marjları hesaplanırken; diğerleri marjı % 6,01 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Anti-damping soruşturması kapsamında ise; Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için % 7,15 Erdemir için ise % 3,66 oranlarında damping marjları hesaplanırken; diğerleri marjı % 6,67 olarak saptandığı belirtilmektedir.

Mezkûr bulguların resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren ABD Gümrüklerinde belirlenen oranlarda teminat alımına başlanacağı, ITC'nin ise nihai kararını 18 Ekim 2016 tarihine kadar açıklaması gerekmekte olduğu nihai kararında zararın mevcudiyetine hükmetmesi durumunda; önlemlerin yukarıda belirlenen oranlarda nihai olarak yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Diğer ülkelere yönelik hesaplanan marjlara ilişkin bilgiye ise ekte yer alan dokümandan ulaşılabildiği ifade edilmektedir. (4082)

Ek-3: Fact sheet

5.ABD/Telafi Edici Vergi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 1996 yılından bu yana ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi (countervailing duty) kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından 2014 dönemi için başlatılan gözden geçirme (administrative review) soruşturmasının ön sonuçlarına ilişkin bildirimin 10 Ağustos 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu belirtilmektedir.

Buna göre, ITA tarafından soruşturmaya taraf tek firma Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş için % 2,21 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmış olduğu belirtilmektedir. ITA'nın mezkûr ön kararına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-08-10/pdf/2016-19017.pdf linkinden ulaşılabilmekte olduğu nihai kararın 120 gün içerisinde açıklanması beklenmekte olduğu ifade edilmektedir. (4139)Ekler:
fact sheet ek-3.pdf
Fuar Listesi ek-2.pdf
Gorus Formu ek-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.