2016/186 Sirküler (23.09.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-186

Sayın Üyemiz;

1. Fas-Tek Pencere Uygulaması

2. Ürün Talebi

3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

4. Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

5. Kanada/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

6. Romanya Ambulans İhalesi Toplantısı

7. ABD / Anti-Damping Soruşturması - Paslanmaz Çelikten Levhalar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1.Fas-Tek Pencere Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 5-7 Eylül tarihleri arasında Marakeş'te, tüm dış ticaret prosedürlerinin tek bir noktadan ve elektronik ödeme ile elektronik imza gibi uygulamalarla güvence altına alınarak gerçekleştirilmesi uygulamasının gündeme geldiği "International Conference On Single Window” konferansına Rabat Ticaret Müşavirliğince katılım gösterildiğinden bahisle, "Portnet” isimli uygulama ile firmaların ihtiyaçlarına göre, dış ticarette karşılaşılması muhtemel işlemler kapsamında prosedürler, gereksiz onaylar, gecikmeler gibi sistemin aksayan yönlerinin gözden geçirilmesinin, maliyetlerin azaltılmasının ve verimliliğin artırılmasının, dış ticaret işlemlerinin elektronik ortamda tamamlanarak iş ortamının iyileştirilmesinin, gelirin garanti altına alınmasının, kamu hizmetlerinin standartlaştırılmasının ve gümrük işlemlerinde öngörülebilirlik ile şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiği,

Söz konusu uygulama kapsamında, dış ticaret işlemlerinde gerçekleştirilen ödemelerle ilgili Faslı bankalarla entegrasyonun sağlanmasının ve ödemelerin elektronik olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılacağı ve ayrıca bu sistemde aşağıdaki kurum ve kuruluşların ilgili taraflar olarak yer alacağı,

Bahse konu taraflar;

- Bankacılık Sistemi

- Aracı Kurumlar

- Sanayi Ticaret Bakanlığı

- Kontrol ve Laboratuvar Merkezleri

- Office Des Changes (Para transferi konusunda yetkili kuruluş)

- Gümrük İdaresi

- İthalat ve İhracatçılar

Ayrıca, söz konusu uygulama ile firmalar açısından hedeflenen avantajlar ve sistemin getirilerinin aşağıdaki gibi olacağı,

- Fiziksel aktivitelerin azaltılması

- Dokümanlarla bağlantılı prosedürlerin azaltılması

- İşlem maliyetlerinin azaltılması

- İşlemlerin güvenliğinin sağlanması

- İşlemlerde cevap verme sürelerinin azaltılması

- Kesintisiz hizmetin sağlanabilmesi

Bununla birlikte, elektronik ödeme sisteminin Fas'ta yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle bankacılık sisteminin adaptasyonunun zaman alacağı; bu nedenle ödemelerde sıkıntı yaşanabileceği ve ayrıca gümrük idarelerinin altyapısının bu uygulamaya hazır olmadığı; sorunların ancak önümüzdeki dönemde sistemin tam olarak hayata geçirilmesiyle aşılacağı; böylelikle, Fas ile olan ticaretimizin artmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. (4731)

2.Ürün Talebi

Bişkek Ticaret Müşavirliğinden Ekonomi Bakanlığına intikal eden yazıda, Kırgızistan'da faaliyet gösteren SK Development Limited Şirketi ünvanlı firma tarafından Bişkek'te "Food City Ticaret ve Lojistik Merkezi” kurulduğu ve anılan firmanın ülkemizde faaliyet gösteren yaş meyve ve sebze üreticilerimizle işbirliği yapmak istediği belirtilmektedir. İlgilenen üyelerimizin Bişkek Ticaret Müşavirliğimizle irtibata geçmesi gerekmektedir.(4681)

3.Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Afrika Birliği ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda, 2-3 Kasım 2016 tarihleri arasında, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"nun gerçekleştirileceğinden bahisle,

"Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"na tüm Afrika ülkelerinden bakanlar, özel sektör kuruluş başkanları ve firma temsilcileri, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası üst düzey yetkilileri, Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukların Genel Sekreterlerinin katılacağı ve anılan Forum kapsamında altyapı, yatırım, enerji, ulaştırma, madencilik alanlarında ülke proje sunumları ve ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu forum ile ilgili program ve katılım koşullarınahttp://www.turkeyafricaforum.org/home-tr-tradresinden ulaşılabilmektedir.(4739)

İletişim:
africa@deik.org.tr; 0212 339 50 70/51/32

4.Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ihracatçılarımızı da ilgilendiren düzenlemeleri içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nda, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu Taslağın yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için geliştirilmesi/değiştirilmesinde fayda görülen hususlar ile ilgili olarak maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerin EK'li "Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” yoluylaen geç27 Eylül 2016 Salımesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimizinarge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (4715)

NOT:Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”na aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır:
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno11KVGTaslak.pdf

Ek-1:Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 Sayfa)

5.Kanada/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kanada tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık menşeli "Endüstriyel Çelik Bileşenleri” (7216.99, 7301.20, 7308.40, 7308.90, 7326.90, 8421.99, 8428.31, 8428.32, 8428.39 Gümrük Tarife Pozisyonları altına yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve ilaveten ÇHC menşeli aynı ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Konuya ilişkin 12 Eylül 2016 tarihli bildirime http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/fisc2016/fisc2016-nieng.html internet adresinden ulaşılabilmektedir. (4732)

6. Romanya Ambulans İhalesi Toplantısı

Romanya/Bükreş Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Romanya Acil Durumlar Müfettişliğinden ulaşan bir örneği ekli yazıya atıfla, 26 Eylül 2016, saat 10:00'da Bükreş'te İçişleri Bakanlığı Merkez Binasında "Ambulans Alımı” ihalesi gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

7. ABD Anti-Damping Soruşturması - Paslanmaz Çelikten Levhalar

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Paslanmaz Çelikten Levhalar” (7219.13, 7219.14, 7219.23, 7219.24, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35, 7219.90, 7220.12, 7220.20 ve 7220.90 GTİP'leri altında yer alan) ithalatına yönelik olarak yürütülen anti-damping soruşturması çerçevesinde %63,12- %75,90 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 19 Eylül 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi Nüshasına https://www.federalregister.gov/documents/2016/09/19/2016-22397/stainless-steel-sheet-and-strip-from-the-peoples-republic-of-china-preliminary-affirmative internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir. (4730)


Ekler:
2016-186.doc
EK-1 Form_Kurumlar Vergisi.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.