2016/195 Sirküler (04.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-195

Sayın Üyemiz;

1. Hindistan /Anti-Damping Soruşturması

2.Norveç'e Kuru Meyve İhracatı

3. Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Formu

4. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1.Hindistan/Anti-Damping Soruçturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda Hindistan tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Ofloksasin Asit/O-Asit” (2915.29,2916.39,2918.30,2918.99,2934.99,2941.10,2941.90,2942.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olduğu ve konuya ilişkin 29 eylül 2016 tarihli Hindistan Resmi Gazetesi nüshasına http://commerce.nic.in/doc/writereaddata/taraderemedies/MOC636106657961203074_Adint_O-Acid_ChinaPR.pdf internet adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Hindistan'a ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.(4886)

2.Norveç'e Kuru Meyve İhracatı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/09/2016 tarih 106992 sayılı yazıda, Norveç'e kuru meyve ve mamulleri ihracatında Avrupa Birliği ülkelerince istenilen ve birer örneği ilişik bulunan belgelerin de talep edildiği belirtilmektedir.(4884)

Ek-1:Sağlık Sertifikası

Ek-2:Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu

3.Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Formu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi tarafından, Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA)'nın işbirliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)'nın destekleriyle18 Ekim 2016 tarihinde, Intercontinental İstanbul Hotel'deTürkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu'nundüzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu forumu, Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Hykmete Bajrami'nin ve T.C. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci'nin onurlandırmalarının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova'nın, 2008'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana, istikrarlı bir büyüme ve uluslararası sistemle bütünleşmede önemli gelişmeler kaydettiği ifade edilmekte, Balkanların merkezinde konumlanması itibariyle önemli bir ticaret ağına sahip olan Kosova ile Avrupa Birliği arasında yürürlüğe giren İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının, diğer pazarlara erişim açısından yatırımcılar için ticari fırsatlar yarattığı iletilmekte olup, mevcutta önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapan Kosova ile ülkemiz arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için baştatarım, gıda, tekstil, yenilenebilir enerji, turizm, madencilik ve bilişim teknolojilerisektörleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatların söz konusu olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu Forumda ayrıca tarım, tekstil ve turizm sektörlerindeki yatırım projelerine değinileceği bildirilmekte, anılan forumun, ikili firma görüşmelerinin (B2B) yanı sıra hükümet iş görüşmelerini (G2B) de içermesinin söz konusu olduğu belirtilmekte olup, Kosova ile iş yapan, iş yapmayı planlayan ve bilgi edinmek isteyen tüm firmaların katılımında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu foruma katılmak isteyen firmaların13 Ekim 2016 Perşembegünü mesai bitimine kadaraşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu doldurup, katılım ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtilmekte olup, detaylar başvuru formunda yer almaktadır. (4933)

Başvuru Formu:http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/250/7266

Taslak Program

09:00-09:30 Kayıt

09:30-10:30 Açılış Oturumu

10:50-11:50 Sunumlar: yatırım projeleri ve finansal destekler

12:00-14:30 Çalışma Öğle Yemeği

· Hükümet İş Görüşmeleri (G2B)

· İkili Firma Görüşmeleri (B2B)

4. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://ab.immib.org.tr/Portals/1/Bulten87.pdfadresinde yer aldığı belirtilmektedir.(4922)


Ekler:
2016 195.doc
Ek1-Saglik Sertifikasi Ornegi.pdf
EK2-Numune Alma ve Sonuc Alma Ornegi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.