2016/044 Sirküler (08.03.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-044

Sayın Üyemiz,

  1. 9.Astana Ekonomik Forumu

  1. Yunanistan'da Firma Satış Duyurusu

  1. Kırgızistan Cumhuriyeti/İthalat ve Etkinlik Listesi

  1. 6.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

  1. Doğrudan Kefalet Protokolü

  1. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

  1. Sermaye Piyasaları Kanalıyla Finansman Alternatifleri ve Kur Riski Yönetimi Konferansı

  1. Fas/Anti-damping Soruşturması

  1. ABD/Anti-damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1. 9.Astana Ekonomik Forumu Hk.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kazakistan'ın Astana şehrinde düzenlenecek 9.Astana Ekonomik Forumu'nun 2016 Mayıs ayında gerçekleştirilecek olduğu, forumla ilgili bilgilere www.astanaforum.org internet adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir. (1287)

2. Yunanistan'da Firma Satış Duyurusu

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Atina Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Atina'da yerleşik "Compupress S.A.” isimli firmanın tamamının veya bir kısmının ilgilenen yatırımcılara satılacağı bildirilmekte olup, yayıncılık alanında faaliyet gösteren söz konusu firmaya ilişkin İngilizce bilgi notu ekte yer almaktadır. (1288)

Ek-1: Compupress S.A_Company Profile

3. Kırgızistan Cumhuriyeti/İthalat ve Etkinlik Listesi Hk.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, taze meyve, sebze ve deniz ürünlerinin ithalat listesinin ve Kırgızistan'da 2016 yılında yapılacak etkinlik listesinin yer aldığı bildirilmektedir. (1289)

Ek-2: İthalat ve Etkinlik Listesi

4. 6.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Birlikleri tarafından T.C.Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nın bu yıl altıncısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. "6. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nın, hem uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek Türkiye Ev Tekstili özgün tasarımlarının ortaya çıkmasına, hem de Ev Tekstili sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olacağı belirtilmektedir. "6. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sektörel motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlayabileceği gibi, Türkiye'de ev tekstili sektörü ihracatının arttırılmasını da amaçladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yarışmanın "Ürün Tasarımı ve En İnovatif” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleneceği, Yarışmanın Ürün Tasarımı Kategorisine sadece öğrencilerin, En İnovatif Kategorisine ise hem öğrenciler hem de profesyonellerin katılabileceği belirtilmektedir. Ürün Tasarımı kategorisinde katılan projeler 1.2.3. derecelerinde, En İnovatif kategorisinde öğrenci ve profesyonel başvurularının tamamı arasından yapılacak olan değerlendirmede bir kişinin ödüllendirileceği bildirilmektedir.

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması için dosya teslim tarihi 29 Nisan 2016 olup, yarışma başvuru formlarına www.evtekstiliyarismasi.com veya www.uib.org.tr adreslerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca https://www.facebook.com/evtekstiliyarimasi/ facebook adresi ve https://twitter.com/textilyarismasi twitter sayfasından da takibi yapılabilmektedir. (1291)

5. Doğrudan Kefalet Protokolü Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, teminat yetersizliği nedeniyle KOSGEB Destek Programlarındaki Geri Ödemeli Desteklere erişmekte zorlanan KOBİ'lere çözüm olabilmek amacıyla KOSGEB ile Kredi Garanti Fonu A.Ş (KGF) arasında 27 Haziran 2014 tarihinde, "KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolü”nün imzalandığı bildirilmiştir.

Söz konusu protokolün, sürekliliği sağlamak ve KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla, 09.02.2016 tarihi itibariyle "KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefalet Protokolü” adı altında yenilendiği ifade edilmektedir.

Protokolün yenilenmesi bağlamında, KGF tarafından KOBİ'lerden istenen ve 1.300 TL'ye kadar olan başvuru ücreti 500TL'ye, % 1,5 olan yıllık komisyon oranı ise % 0,75'e (en fazla) indirildiği bildirilmektedir.

Protokolün yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan iş ve işlemlerin, 27.06.2014 tarihli protokol hükümlerine göre yürütüleceği de bildirilmektedir.)

EK-3: KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokolü

6. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Kuruluşları stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırlar'ın "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği belirtilmektedir.

Satışa açılan buğday, arpa, mısır stoklarının, üretimlerinde buğday, arpa ve mısır kullanan tüm mamül madde ihracatçılarına yönelik satışa verileceği bildirilmektedir.

Satışa açılan makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, firmaların taahhütname vermesi gerekmekte olduğu, 10.03.2016 tarihi mesai bitimine kadar ilgili firmalar tarafından Genel Müdürlüklerine gönderileceği belirtilmektedir. Daha önce Bölge Müdürlükleri tarafından Kuruluşlarına gönderilen makarnalık buğday firma hak edişleri ile 15.03.2016 tarihine kadar gönderilecek olan hak edişlerin (Belge ithalat süresi dolmamış olanlar) birlikte değerlendirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda 04 Mart - 31 Mart 2016 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler şube müdürlüklerinden öğrenilebilecektir. Bölge Müdürlüklerince gönderilecek ekmeklik buğday, arpa ve mısır hak edişlerinin 30.03.2016, makarnalık buğday hakkedişlerinin ise 10.03.2016 günü mesai bitimine kadar Kuruluşlarına gelmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bölge Müdürlerince daha önce Kuruluşlarına gönderilen ekmeklik buğday ve mısır hak edişlerinden, belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda yeni belirlenmiş olan satış fiyatları uygulanmak suretiyle sözleşme imzalanabilecek olduğu Bölge Müdürlükleri tarafından bahse konu hak edişlerin tekrar gönderilmesine gerek bulunmadığı belirtilmektedir.

Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa ve mısır talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen formatta gönderilmesi gerekmekte olduğu bildirilmektedir. (1294)

7.Sermaye Piyasaları Kanalıyla Finansman Alternatifleri ve Kur Riski Yönetimi Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Borsa İstanbul, 30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasındaki borsaları ve kurumları tek çatı altında toplayarak kurulmuş olup 5 Nisan 2013 tarihinde de Borsa İstanbul çatısı altında açılış gerçekleştirilerek işlemlere devam edileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Meclisleri ve Borsa İstanbul İşbirliği ile "Sermaye Piyasaları Kanalıyla Finansman Alternatifleri ve Kur Riski Yönetimi” hakkında 14 Mart 2016 Pazartesi günü, 09:00-15:00 saatleri arasında İstanbul'da TİM Konferans Salonunda bir eğitim semineri düzenlenecek olup davetiye ekte sunulmaktadır.

Anılan seminere katılmak isteyen üyelerimizin 11 Mart 2016 Cuma gününe kadar Birliğimize teyit vermeleri rica olunur. (e-posta: arge@baib.gov.tr) (1308)

EK-4: Seminer Davetiyesi

8.Fas/Anti-damping Soruşturması

Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Faslı ilgili ürün üreticileri tarafından ülkemiz menşeli "Buzdolapları” ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için başvuruda bulunulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, yerli sanayicilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkelerin, ticaret politikası önlemlerine başvurabildiği ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği bildirilmektedir. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden (damping uygulamaları) ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, Fas tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli "Buzdolapları” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Fas yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığnını değerlendirileceği, soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir. Olası anti-damping soruşturmasının, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Fas'ın anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir.

Mezkur soruşturmanın açılması durumunda: DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca Fas tarafından ihracatçı firmalara soru formu (questionnaire) gönderilecek olduğu bu formun iletim tarihinden itibaren 37 gün içerisine doldurulması gerektiği ifade edilmektedir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği, soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalar için bireysel damping marjları hesaplanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabileceği bildirilmektedir.

Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla firmaların Ekonomi Bakanlığı'nın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları” nın incelenmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Öte yandan, bahse konu soruşturmanın açılması durumunda; ihracatın ve ihracatçının savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıklarınca yazılı ve şifai görüşler Fas makamlarına tevdi edileceği bildirilmektedir. (1309)

9. ABD/Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Japonya, Hindistan, Güney Kore, Rusya Federasyonu ve Birleşik Krallık menşeli "Soğuk Haddelenmiş Çelik” (7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27, 7209.28, 7209.90, 7210.70, 7211.23, 7211.29, 7211.90, 7212.40, 7225.50, 7225.99, 7226.92, 7210.90, 7212.50, 7215.10, 7215.50, 7215.90, 7217.10, 7217.90, 7225.19, 7226.19, 7226.99, 7228.50, 7228.60 ve 7229.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturmaları kapsamında % 2.17-265.79 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine hükmedilmiş olduğu ve konuya ilişkin 7 Mart 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshalarına https://www.federalregister.gov/articles/current internet adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, bahse konu ürünün ABD'ye ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı yaratabileceği de ifade edilmektedir. (1311)Ekler:
EK-1.pdf
EK-2.pdf
EK-3.pdf
EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.