2022/210 Sirküler (08.12.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-210

Sayın Üyemiz;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)'den alınan yazıda, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle "Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere) eşyasının İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendiği bildirilmektedir. Ayrıca Ticaret Bakanlığından 09.06.2021 tarihinde gönderilen bir yazı ile Genel Sekreterliklerinin söz konusu eşyanın ihracatına kayıt verilmesinde koordinatör olarak atandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, işbu ekte yer alan taahhütnamede belirtilen tarife pozisyonlarındaki eşyalar OAİB tarafından kayıt altına alınacaktır. İhracat işlemleri için kullanılması gereken evraklar Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Taslak Beyanname, İhracat Faturası ve Kapasite Raporu olup dilekçe ve taahhütname örnekleri işbu sirküler ekinde yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

Ek-1: Taahhütname (1 sayfa)

Ek-2: Dilekçe (1 sayfa)Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.