2022/223 Sirküler (29.12.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-223

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Polonya Çalışma Grubu

2. Cezayir'e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler Hk

3. Fas Süt ve Tarım Ürünleri Federasyonunun Ortak Arayışı

4. İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Üyelikleri hk.

5. Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından Alınan Bilgi

6. Fuar Duyurusu (Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı)

7. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

8. DTÖ TTE Komite Toplantısı - Kasım 2022

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Türkiye-Polonya Çalışma Grubu

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 12 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Polonya Düzenli İstişareler V. Dönem Toplantısı'nda Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Sayın Waldemar BUDA tarafından ikili ticarette karşılaşılan sorunları ele almak üzere teknik düzeyde bir Çalışma Grubu kurulmasına karar verildiği, 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Polonya Çalışma Grubu'nun ilk toplantısında, Polonya tarafının gümrük prosedürlerini gündeme getirmiş olduğu ve bir sonraki toplantıda ikili ticarette gümrükler konusunda karşılaşılan sorunların ele alınmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bir sonraki toplantının 2023 yılı Ocak ayı sonu veya Şubat ayı başında gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu, mevcut olması halinde ülkemiz firmalarının Polonya gümrüklerinde karşılaştığı problemlere ilişkin bir bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Polonya gümrüklerinden yaşandığı sorunlara ilişkin bilgilerin 11 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

2. Cezayir'e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından ulusal ürünler için elektronik interaktif bir platformun devreye alındığı, buna göre Cezayir firmalarının ithal edecekleri ürünler için banka domisiliyasyon (ithalat öncesinde ithalatçı firma tarafından bankada açtırılması gerekli dosya) işlemini yapmadan önce ithal edilecek ürünün ulusal piyasada bulunup bulunmadığının Bakanlık web sitesi aracılığıyla doğrulanması uygulaması getirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye göre söz konusu uygulamanın Cezayir Bankalar Birliği'nin (ABEF) 24.04.2022 tarihli ekli bildirimi ile yürürlüğe girdiği, anılan tarihten önce açtırılmış ve onaylanmış ithalat dosyalarının yeni uygulamadan muaf tutulmakla birlikte söz konusu tarihten sonra açtırılmak istenen banka ithalat dosyalarında bu belgenin Cezayir Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının talimatı üzerine Cezayir bankaları tarafından istenmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte Cezayir'in ithalat bedeli ödemelerine ilişkin mevzuatı gereği, 750 ABD dolarını geçen ithalat ödemelerinin onaylı bir ithalat dosyası çerçevesinde banka kanalı ile yapılmasının gerektiği, bir teminata dayandırılmak suretiyle ithalat bedelinin en fazla %15'inin avans olarak ödenmesinin mümkün olduğu, bu kapsam dışındaki peşin ithalat ödemelerinin mer'i mevzuata uygun olmadığı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, ihracatçıların konuyla ilgili olarak muhatap oldukları Cezayirli ithalatçı firmalar nezdinde sorgulama yapmalarının ve 22.04.2022 tarihinden önce onaylanmış olmasına rağmen yeni uygulamaya tabi tutulmak istenen ve depolarda bekletilen ürünlerin ithalat dosyaları ile ilgili olarak Cezayir Ticaret Müşavirliği (cezayir@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçmelerinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

3. Fas Süt ve Tarım Ürünleri Federasyonunun Ortak Arayışı

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda,

· Fas Süt ve Tarım Ürünleri Federasyonu'nun (Cluster Agro-Lait) süt ürünlerinin imalatında faaliyet gösteren firmalarımızla ortaklık arayışında olduğu, böylece ülkenin süt ve peynir ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında Afrika ve Ortadoğu piyasasına girilebilmesi için iş birliği teklifinde bulunulduğu,

· Fas'ta yaşanan süt krizi sebebiyle, adı geçen federasyon tarafından günde yaklaşık 800 litre üretim yapan 33 inekten oluşan 300 ila 500 adet süt çiftliğinin kurulmasının planlandığı; hayvan yeminde yaşanan önemli eksiklik nedeniyle, Hassan II tarım ve veterinerlik enstitüsü gibi finansal ve bilimsel araştırma ortaklarıyla, federasyona ait iyi kalitede hayvan yemi üretecek bir fabrika inşaatı yapılmasının hedeflendiği; peynir ithalatının azaltılması amacıyla sert ve yumuşak peynir türlerinin imalatına yönelik tesislerin kurulmasının planlandığı,

· Finansman açısından, bu projelerin, çiftçinin sütün litresi başına 0,2 dirhem katkısı, ortak yatırımcıların katkıları ve %30'dan %40'a kadar çıkabilen devlet yardımları ile yılda 15 milyon dirheme varan tutarda finanse edilebileceği

ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu husus ile ilgilenebilecek üyelerimiz Rabat Ticaret Müşavirliğiyle irtibata geçebilirler.

4. İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Üyelikleri hk.

Dışişleri Bakanlığından iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) uzmanlık kuruluşlarından İslam Gıda Güvenliği Teşkilatına (IOFS) ait bir örneği ekli Nota'da (Ek-1) İİT üyesi ülkelerdeki Ticaret Odaları, Gıda Birlikleri ve Gıda Derneklerinin, 2020 tarihinde kurulan ve bir IOFS iştiraki olan "Uluslararası İslami Gıda İşleme Derneği"ne (IFPA) onursal üye olarak (Ek-2), ayrıca tarımsal gıda şirketlerinin de anılan kuruluşa kurumsal üye (Ek-3) olarak davet edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu davetin ekleri ek kısmında yer almaktadır.

EK-1: Nota

EK-2: Onursal Üyelik Formu

EK-3: Kurumsal Üyelik Formu

5. Giftshow Fuarı, Tokyo

T.C. Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Japonya'nın en büyük fuarlarından biri olan Giftshow Fuarı'nın Müşavirliklerince yeniden incelendiği ve hediyelik eşya sınıfına girebilecek her türlü ürünün fuarda sergilenebildiği, Covid-19 Pandemisi öncesinde 3000 firmanın standı ile katılım sağladığı ve yaklaşık 250 bin ziyaretçi çektiğinin görüldüğü, anılan fuarın ülkemizin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin Japonya'da ticari bağlantı kurmalarına katkı sağlayabilecek bir nitelik arz ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda, katılımcı firmaların fuar organizatöründen 10'a kadar ücretsiz B2B görüşmesi talebinde bulunabileceği, karşı firmanın da olumlu görüş bildirmesi halinde ücretsiz B2B görüşmesi yapılabileceğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Müşavirliğimizle gerçekleştirilen yazışmada, Gift Show fuarının yılda 2 defa, Şubat ve Ekim aylarında gerçekleştirildiği, 2022 yılı şubat ayında gerçekleştirilen 93. Spring fuarının 2022 yılı bireysel katılımı desteklenen fuarlar listesinde yer aldığı, Covid öncesi dönemde de söz konusu fuarın bireysel olarak desteklenen fuarlar listesinde yer aldığı, 95. ve 96. Gift Show fuarlarının da Müşavirliğimizce Kasım ayında bireysel katılımı desteklenmesi uygun görülen fuarlar arasında Ticaret Bakanlığına iletilmiş olduğu, ilgili onay sürecinden sonra fuarın listede yer almasının beklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede https://www.giftshow.co.jp/english/ adresinden söz konusu fuarın incelenebileceği bildirilmektedir.

Fuar İlgili Kişi İrtibat Bilgileri:

Mr. Inaho R. Koshiishi (Overseas Division)

Business-guide Sha Inc.

2-6-2 Kaminarimon, Taito-ku Asakusa Tokyo, Japan, 111-0034

Phone: (+81) 70-2214-3886 Social: WhatsaApp/ Wechat

E-mail: koshiishi@businessguide-sha.co.jp

6. Fuar Duyurusu (Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı)

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Fuarlar Daire Başkanlığından alınan yazıda, Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı'nın (Pakistan International Maritime Expo and Conference-PIMEC) 10-12 Şubat 2023 tarihlerinde Karaçi Expo Center'de düzenleneceği; hidrokarbon çıkarma, kıyı geliştirme, nakliye limanı gibi çeşitli denizcilik endüstrisi firmalarının bir araya geleceği belirtilen fuarda; liman altyapısı, balıkçılık, deniz turizmi, offshore yenilenebilir enerji, su ürünleri yetiştiriciliği, deniz dibi madenciliği ve deniz biyoteknolojisi gibi konuların işleneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, mezkur fuarın "2023 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi"nde yer almakta olduğu bildirilmektedir.

7. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli "çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı 19 Ocak 2022 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açıldığı; söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan nihai karar çerçevesinde, örneklemeye seçilen firmalarımız için %1,52 ve %3,88 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %1,86 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmış iken; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yürütülen ve Bakanlığımızca da ülke görüşlerimizin iletildiği zarar soruşturması kapsamında ise Komisyon üyelerinin ABD'li çelik çivi üreticilerinin Türkiye'den (ve soruşturma kapsamı ülkelerden Hindistan ve Umman'dan) gerçekleşen sübvansiyonlu ithalat sebebiyle zarar görmediği/zarar tehdidine maruz kalmadığı yönünde oylarını kullanması neticesinde ülkemizden gerçekleşecek çelik çiviler ithalatında sübvansiyon önlemi uygulanmayacağı yöndeki nihai kararın 6 Ekim 2022 tarihinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda, anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından 4 Ağustos 2022 tarihinde açıklanan ön karar çerçevesinde örneklemeye seçilen firmalarımız için %22 ve %37,6, diğer firmalarımız için %35 oranında damping marjı hesaplanmış iken; 23 Aralık 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ITA nihai kararı çerçevesinde söz konusu marjların %27,62 ve %118,20 olarak revize edildiği, diğerlerinin marjın ise %27,62 olarak belirlendiğinden bahisle; ilgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-23/pdf/2022-28018.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

8. DTÖ TTE Komite Toplantısı - Kasım 2022

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın TTE Anlaşması kapsamında teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri konusunda ülkemiz "Bilgi ve Bildirim Merkezi” görevini yürütmekte olduğu, bu kapsamda gerek ülkemiz bildirimlerinin DTÖ Sekretaryası aracılığıyla diğer ülkelere bildirilmesi sürecini koordine etmekte gerekse diğer ülkelerin yapmış oldukları TTE bildirimlerinin ülkemizdeki ilgili tüm taraflara iletilmesini sağlamakta olduğu ifade edilmektedir. Bu amaçla Ticaret Bakanlığı'nca "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin (www.teknikengel.gov.tr) 2006 yılında yayına alınmış olup, son olarak 2019 yılında güncellendiği, Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi'nin aynı zamanda ticarette teknik engeller hakkında ülkemizde farkındalığın artmasına katkı sağlayan en temel platform işlevini de gördüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi internet erişimi olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açık olduğu; siteye üye olan kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilendikleri alanlardaki bildirimler ülke ve ürün bazında günlük olarak gönderildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesinde yayımlanan DTÖ üyesi ülkelerin taslak mevzuat bildirimlerinin kaynağını oluşturan ve DTÖ tarafından sekretarya hizmetleri yürütülen "e-Ping alert” platformunun, DTÖ'nün TTE bildirimlerinin yanı sıra Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) bildirimlerinin kaydının tutulduğu ve kullanıcıların anılan bildirimler ile ilgili arama yapabilecekleri bir bilgi bankası olduğu ifade edilmektedir. Anılan platform üye ülkelerin kullanımına 29 Mart 2022 tarihi itibarıyla sunulmuş olduğu, 13 Temmuz 2022 tarihinde bir önceki Komite toplantısının ilk gününde resmi lansmanı yapıldığı; bahse konu platforma www.epingalert.org adresinden erişim sağlanmakta olup, sisteme kayıtlı olan kullanıcılara seçimleri doğrultusunda e-posta ile bilgilendirme imkânı tanındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi ile DTÖ Sekretaryasının üye ülkelerin bilgi ve bildirim merkezlerinin yanı sıra üye ülke firmalarının da kullanımına sunmuş olduğu "e-Ping alert” platformunun şu aşamada birbirinin yerine geçebilen ikame sistemler olmayıp, üyelerine farklı avantajlar sunmakta olduğu; "e-Ping alert” sistemine üye olanların DTÖ Sekreteryası'na üye ülkelerce 1995 yılından beri yapılan TBT ve SPS bildirimleriyle ilgili arama yapma, anılan bildirimleri ülke ve sektör bazında filtreleme gibi kolaylıklardan yararlanırken, Ticaret Bakanlığı Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesine üye olanların, bildirimlere Türkçe konu başlıkları ile ulaşabilme, ilgili bildirimlere ilişkin yorumlarını Ticaret Bakanlığı'na doğrudan iletebilme, Bakanlık süzgecinden geçirilen bildirimlere dair yapılan duyurulara ulaşabilme gibi avantajlardan yararlanabildikleri belirtilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.