2022/214 Sirküler (15.12.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-214

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 18/08/2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde 10/10/2022 tarihli ve 786197 sayılı makam onayı ile "Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge”nin yürürlüğe girdiği ve mezkur Genelge'nin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01/01/2023 tarihinden sonra DYS üzerinden gerçekleştirilen destek ödeme başvurularının şirketlerin üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından sonuçlandırılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Genelge'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında "Desteklenmeyecek Hususlar”ın belirlenmiş olduğu, bahse konu maddenin (d) bendi "Yurt dışı pazar araştırması faaliyetine katılan şirket çalışanlarının eşleri ve ikinci dereceye kadar kan hısımlarının eşlik ettiği seyahatler (şirket ortağı veya çalışanı olsa dahi)” hükmünün amir olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.