2022/219 Sirküler (22.12.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-219

Sayın Üyemiz;

1. Yönetmelik Taslağı

2. AB Kontrol Sıklıkları Hakkında

3. Rusya Federasyonu - Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri

4. Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından Alınan Bilgi

5. Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı Destek Tutarı Artırıldı

6. Azerbaycan "Port Bonded Services” Tanıtımı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Yönetmelik Taslağı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği"ne ait taslak metnin görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu düzenleme taslağı hakkında ihracatçılarımız görüş ve değerlendirmelerini ekte yer alan "Görüş Bildirme Formu"na işlenerek 22 Aralık 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-1: Görüş Tablosu

EK-2: Yönetmelik Taslağı

2. AB Kontrol Sıklıkları Hakkında

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, belirli üçüncü ülkelerden belirli ürünlerin Birliğe girişini düzenleyen resmi kontrollerin ve acil durum önlemlerinin geçici olarak artırılmasına ilişkin (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün güncellendiği; bu kapsamda 29-30 Kasım 2022 tarihli Bitkiler, Hayvanlar, Gıda ve Yem Bölümü Kontrolleri ve İthalat Koşulları Daimi Komitesinde (The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Controls and Import Conditions) kabul edilmiş olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede söz konusu tüzüğün güncellemesiyle

- Üye Devletler tarafından, (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün 5. ve 6. maddeleri uyarınca gerçekleştirilen resmi kontrollerde, Türkiye'den ithal edilen limon ve greyfurt sevkiyatlarında pestisit kalıntılarının kontaminasyonuna ilişkin Birlik mevzuatında öngörülen ilgili gerekliliklere yüksek oranda uyumsuzluk tespit edilmesi nedeniyle Birliğe giren sevkiyatlarda yapılacak kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığının %20'den %30'a çıkarılması,

- Üye Devletler tarafından, (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün 7. ve 8. Maddeleri uyarınca gerçekleştirilen resmi kontrollerde, Türkiye'den ithal edilen kuru incir ve kuru incirden elde edilen ürünlerde aflatoksin kontaminasyonuna ilişkin Birlik mevzuatında öngörülen ilgili gerekliliklere yüksek oranda uyumsuzluk tespit edilmesi sebebiyle, Birliğe giren sevkiyatlarda yapılacak kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığının %30'a çıkarılması,

- Türkiye menşeli susam tohumlarının, olası bir Salmonella kontaminasyonu nedeniyle insan sağlığı için yeni riskler ortaya koymasından dolayı, söz konusu emtianın Birliğe girişinde daha yüksek düzeyde resmi kontrollerin talep edilmesi ve Birliğe giren sevkiyatların kimlik ve fiziksel kontrol sıklığının %20 olarak belirlenerek (AB) 2019/1793 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek I'e dahil edilmesi,

- Üye Devletler tarafından, (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün 7. ve 8. maddeleri uyarınca gerçekleştirilen resmi kontrollerde, Türkiye'den ithal edilen kimyon tohumlarında ve kuru kekikte pirolizidin alkaloitleri ile kontaminasyona ilişkin Birlik mevzuatında öngörülen ilgili gerekliliklere yüksek oranda uyumsuzluk tespit edilmesi sebebiyle, Birliğe giren sevkiyatlarda yapılacak kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığının %10'dan %20'ye çıkarılmasının öngörüldüğü, bahse konu tüzük taslağının, yakın zamanda (muhtemelen 2023 Ocak ayının başında) AB Resmî Gazetesinde yayımlanmasının beklendiği bildirilmektedir.

EK-3: Tüzük Taslağı

EK-4: Tüzük Taslağı Eki

3. Rusya Federasyonu - Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'nda yayımlanan 30/11/2022 tarihli ve 2188 sayılı Hükümet Kararnamesi marifetiyle, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına yönelik yeni bir vergi düzenlemesi ihdas edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda, mezkûr ürünlerin ton başına ihraç fiyatının 450 dolar mertebesinin üzerinde tezahür etmesi durumunda, ihraç fiyatının 450 doları aşan kısmına %23,5 oranında ihracat vergisi tatbik edileceği belirtilmektedir.

4. Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından alınan

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi” konulu yazıda, Avrupa Birliğinin 2019 yılında yayımladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşılması amacıyla "55'e Uyum (Fit-for-55)” mevzuat paketi altında hazırlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Taslak Tüzüğü üzerinde Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve Komisyon arasında sürdürülen üçlü müzakerelerin dördüncüsünün 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Bu hususta, yayımlanan AB Konseyi ve Parlamento'nun resmi basın bildirileri (EK-1, EK-2) ile SKDM ve AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revizyonuna ilişkin Parlamento raportörleri olan Mohammed Chahim ve Pascal Canfin'in ortak basın açıklaması, üçlü müzakerelerde SKDM mevzuat taslağı üzerinde ön uzlaşının sağlandığına işaret etmektedir.

EK-5: Basın Açıklaması

5. Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı Destek Tutarı Artırıldı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 19-21 Mart 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek olan Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı organizasyonunun gerçekleştirileceği, söz konusu fuar tüm sektörlerden firmaların katılımına açık olup, yer kirası, stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, B2B eşleştirme hizmeti ve diğer hizmetler ile teşhir ürünlerinin İstanbul-fuar alanı İstanbul nakliyesini (m2 başına 0,1 m3) içeren katılım bedeli 755 USD/m2, nakliye hariç katılım bedelinin 710 USD/m2 olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Fuar katılımının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararının 7'nci maddesi çerçevesinde desteklenecek olup, Suudi Arabistan'ın hedef ülkeler arasına alınması ile desteğe esas tutar m2 başına 11.600 TL'ye (mikro ve küçük işletmeler* için 12.428 TL/m2) yükseltildiği; bahse konu artırım ile nakliye dahil katılım bedelinin yaklaşık %80'i destek kapsamında geri alınabileceği, Genel nitelikli fuarlarda destek üst limiti şu an için 150.000 TL olup, destek üst limitleri 2023 yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncelleneceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, katılımcı her firma için B2B ikili iş görüşmesi hizmeti de sağlanacak olan söz konusu fuara iştirak etmek isteyen üyelerimiz, 23 Aralık 2022 Cuma gününe kadar https://turkexpo.immib.org.tr/ linkinde yer alan Katılım Formu'nu doldurmaları ve aşağıda belirtilen banka hesabına "S. Arabistan Fuarı Avans Tutarı” açıklaması ile 1.000 USD avans tutarının yatırıldığını gösterir banka dekontunu turkexpo@immib.org.tr adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ödemenin yapılacağı banka hesap numarası:

Alıcı: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

Banka-Şube: Vakıflar Bankası - İstanbul Güneşli Şubesi

USD IBAN:TR 83 0001 5001 5804 8013 0926 89

Not: Sadece avans ödemesini yapan firmaların başvuruları kabul edilebilecektir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN WEB:

https://immib.org.tr/tr/suudi-arabistan-turk-ihrac-urunleri-fuari-duyurusu

6. Azerbaycan "Port Bonded Services” Tanıtımı Hk.

Bakü Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Azerbaycan'ın dünya ticareti ile bağlantısını sağlayan ve Hazar Denizi bölgesini önemli bir ticaret merkezi haline getiren, Bakü'nün Alat yerleşkesinde bulunan Bakü Limanı'nın büyük bir intermodal dağıtım merkezi olarak faaliyet göstermesinin yanı sıra, liman operasyonlarını, gümrük ve geçici depolama, antrepo, çeşitli nakliye ve ulaşım projelerini içeren çok yönlü hizmetler de sağladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Baküde'deki ilk gümrük antreposu olan ve Alat Limanı'ndaki gümrük antrepolarının işletmecisi olan "Port Bonded Services” firması, depolama, kargo yükleme ve boşaltma sürecindeki gerekli işlemler, gümrük beyannamesinin hazırlanmasında destek gibi hizmetler verdiği; her müşterinin münferit ihtiyacına göre hizmet sunan firmanın, kargoların 36 ay boyunca gümrük vergisi ödemeden depoda muhafaza edilmesi gibi bir avantaj sapladığı da belirtilmektedir.

Detaylı bilgi almak isteyen ihracatçılarımız (+994 12) 599 00 03 nolu telefon ve bnded@portofbaku.com mail adresi üzerinden irtibata geçebilirler.Ekler:
EK-1.docx

EK-2.doc

EK-3.docx

EK-4.docx

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.