2022/211 Sirküler (13.12.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-211

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Malezya

2. Kamerun CCA Bank ile Müşavirliğimiz Arasında Gerçekleştirilen Görüşme

3. Türkiye- İsveç ETOK Toplantısı

4. Zimbabve 62. Uluslararası Ticaret Fuarı

5. Online Export Academy

6. Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler

7. Muhtelif Ürünlerin Standart Tasarıları

8. Dahilde İşleme Rejimi

9. AB Alabalık Ara Gözden Geçirme Soruşturmasının Kapatılması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Malezya

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir e-posta yazısında, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda,13 Aralık 2022 Salı günü 10:30-12:00 saatleri arasında Malezya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden"Savunma Sanayi"sektörüne yönelik sektörel elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Malezya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link :https://bit.ly/3uqUlrB

2. Kamerun CCA Bank ile Müşavirliğimiz Arasında Gerçekleştirilen Görüşme

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nen alınan yazı ekinde, Yaounde Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen Kamerun CCA Bank ile Müşavirliğimiz arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin toplantı bilgi notu iletilmiş olup bahse konu bilgi notu ekte yer almakta olduğu bildirilmektedir.

Ek-1: Bilgi Notu

3. Türkiye- İsveç ETOK Toplantısı

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nen alınan yazıda, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK) II. Dönem Toplantısının Sayın Bakanımız Mehmet MUŞ ile İsveç Dış Ticaret ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Johan FORSSELL eş başkanlıklarında 13 Ocak 2023 tarihinde İsveç'te gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu çerçevede, Sayın Bakanımızın istifadelerine sunulmak üzere hazırlanacak dosyada kullanılmasını teminen, İsveç'e gerçekleştirilen ihracatlarda yaşanan sorunlar ve dile getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımızın görüşlerinin TİM'e iletilmesini teminen söz konusu bilgilerin ekte yer alan görüş bildirme formu ile 13 Aralık 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Görüş Bildirme Formu

4. Zimbabve 62. Uluslararası Ticaret Fuarı

Harare Büyükelçiliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nen alınan yazıda, Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı (ZITF) Genel Müdürü Stella NKOMO'nun, Zimbabve'deki en büyük fuar organizasyonu olan ZITF'in 25-29 Nisan 2023 tarihlerinde "Sürekli Yenilik, Küresel Rekabet Gücü" başlığıyla Bulawayo şehrinde düzenleneceğini ve firmalarımızın fuara katılımından memnuniyet duyacaklarını belirttiği; tarım, inşaat, altyapı inşası, bilişim teknolojileri, imalat sanayi madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ilgi gösterdiği fuara iş çevrelerinin yanı sıra kordiplomatik mensupları, Bakanlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı, fuarın ilk üç gününün iş çevrelerinin katılımına ayrıldığı, 27 Nisan 2023 tarihinde Diplomatlar Forumunun düzenleneceği, 28 Nisan 2023'te ise resmi açılışın Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson MNANGAGWA tarafından yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

EK-3: Formlar

EK-4: Fuar Broşürü

5. Online Export Academy

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nen alınan yazıda, Bakanlıkları tarafından kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek amacıyla çalışmalar yapıldığı ifade edilmektedir.

İhracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.'nin de iştirakiyle "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulduğu ve söz konusu Programın, Covid-19 pandemi koşulları da göz önüne alınarak 2020 yılı Nisan ayında elektronik ortama taşındığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, bir sonraki Export Akademi Programı'nın Türkiye çapında tüm firmalara yönelik olarak 15 Aralık 2022 tarihinde saat 09.30'da ekte yer alan program dahilinde Zoom Programı üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantı Katılım Linki: "https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_pSnw2SyRQ28HSKG1svOkw

EK-5: Program

6. Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nen alınan yazıda, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin yürürlüğe girdiği, anılan Karar ve Genelge kapsamında, lojistik ve taşımacılık firmalarımızın ve bu sektördeki işbirliği kuruluşlarımızın döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği, söz konusu Karar ve Genelge'ye Bakanlıkları internet adresinden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

İhracatımızın ve ticaretimizde pazar çeşitliliğinin artırılması ile farklı ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlıklarınca oluşturulan "Uzak Ülkeler Stratejisi”nin, 6 Temmuz 2022 tarihinde Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı, bu Strateji ile geleneksel pazarlarımızın dışında kalan ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılmasının hedeflendiği, söz konusu hedef doğrultusunda, Bakanlıklarınca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planları hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Eylem Planlarının yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kitapçığına Bakanlıkları internet sitesinde yer alan https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi adresinden erişim sağlanabildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Strateji'de yer alan ülkelerden Bakanlıklarınca uygun görülenlere yönelik hizmet ihracatımızın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla, yukarıda bahsi geçen Karar kapsamındaki birtakım destek kalemlerinde ilave puanlar uygulandığı, bu kapsamda, 5448 Sayılı Karar'ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan; Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel ve Milli Katılım destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülke Stratejimizde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulandığı ifade edilmektedir.

7. Muhtelif Ürünlerin Standart Tasarıları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 978/tst T1 Kavurma, TS 979/tst T1 Salam, TS 980/tst T1 Sosis, TS 2666/tst T2 Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Kızartma Konservesi Hazır Yemek, TS 10580/tst T1 Köfte-Hamburger Köfte-Pişmemiş, TS 10581/tst T1 Köfte-Pişmemiş” standart tasarıları ekte gönderilmekte olduğu bildirilerek bahse konu standart tasarılarına ilişkin olarak varsa görüş ve tekliflerin ekte yer alan görüş tablosu ile 13/12/2022 Salı günü saat 16:00'a kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

EK-6: Görüş Tablosu

EK-7: Kavurma Standardı

EK-8: Salam Standardı

EK-9: Sosis Standardı

EK-10: Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Kızartma Konservesi Hazır Yemek Standardı

EK-11: Köfte Hamburger Köfte Pişmemiş Standardı

EK-12: Köfte Pişmemiş Standardı

8. Dahilde İşleme Rejimi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri mamulleri sektöründe iştigal eden firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvurularının 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi çerçevesinde değerlendirilmekte olduğu, bu çerçevede, bir örneği ekte iletilen 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelgenin 06/12/2022 itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 01/01/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde; pamuk ipliği (GTİP: 5204, 5205, 5206, 5207), suni sentetik devamsız liflerden iplikler (GTİP: 5508, 5509, 5510, 5511), örme kumaş (Fasıl No:60) ve dokuma kumaş (GTİP: 5007, 5111, 5112, 5113, 5208, 5209, 5210, 5211, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516) ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi ile 01/01/2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine bahse konu ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususunun Bakanlıkları tarafından uygun görüldüğü bildirilmektedir.

EK-13: 2015/2 Sayılı Genelge Değişikliğine İlişkin Genelge-06.12.2022

9. AB Alabalık Ara Gözden Geçirme Soruşturmasının Kapatılması

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından, 20 Eylül 2021 tarihinde ülkemiz menşeli "gökkuşağı alabalıkları” ithalatına karşı yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerine ilişkin bir gözden geçirme soruşturması başlatılmış olduğu, anılan soruşturma ile ilgili olarak 07/12/2022 tarihinde AB Resmî Gazetesi'nde nihai karar metni yayınlandığı bildirilmektedir.

Bahsi geçen metin ekte sunulmakta olup söz konusu kararda; yeni bir kısmi ara gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde önümüzdeki 5 yıl ve daha sonrasında;

− İş birliğinde bulunan ancak örnekleme seçilmeyen firmalar için % 4,0

− İş birliğinde bulunmayan firmalar için % 4,4

oranlarında telafi edici vergiler uygulanması yönünde değişikliğe gidildiğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

EK-14: AB Komisyon Nihai KararıEkler:
EK-1 Bilgi Notu.pdf

EK-10 Yağ Standardı.docx

EK-11 Pişmemiş Köfte Standardı.docx

EK-12 Pişmemiş Köfte Standardı.docx

EK-13 Genelge.pdf

EK-14 Karar Metni.pdf

EK-2 Görüş bildirme formu.docx

Ek-3 Formlar.pdf

EK-4 Fuar Broşürü.pdf

EK-5 Program.pdf

EK-6 Görüş Tablosu.xlsx

EK-7 Kavurma Standardı.docx

EK-8 Salam Standardı.docx

EK-9 Sosis Standardı.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.