2014/086 Sirküler (28.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER (2014/086)

Sayın Üyemiz,

1. Gürcistan Ziyareti

2. Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

3. Güney Afrika Yatırım Forumu ve Güney Afrika Cumhuriyeti Heyeti Ziyareti

4. Irak'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımız İçin Duyuru

5. Suudi Arabistan'a Gidecek Otobüsler

Konularını içeren duyurularımız ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


GÜRCİSTAN ZİYARETİ

Ekonomi Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, 5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gürcistan'a Sn. Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL başkanlığında, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKÇİ'nin de katılacağı bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Bilgileri ve söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, söz konusu ülke pazarında karşılaştığınız sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin en geç 29 Nisan Salı 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (arge@aib.gov.tr) adresine göndermeniz gerekmektedir.(3096)

EK 1: Görüş Bildirim Formu

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Ekonomi Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, AB'nin Atık Çerçeve Direktifinde yapılan güncelleme çalışmaları neticesinde 2008/98 EC sayılı yeni Direktifin atık yönetiminde güncel uygulamalara yönelik düzenlemeleri de içerecek şekilde yürürlüğe girdiği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca anılan Direktife uyum sağlanabilmesi amacıyla "Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı ve http://www.csb.gov.tr/gm/cygm internet sitesinde Mevzuat başlığı altında taslaklar bölümünde yayınlandığı belirtilmektedir.

Bu nedenle, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, söz konusu taslağa ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerinizin 29 Nisan 2014 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimize (arge@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK 2 : Görüş Bildirim Formu

GÜNEY AFRİKA YATIRIM FORUMU VE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HEYETİ ZİYARETİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan yazıda, ICON Magazine tarafından, 19 Haziran 2014 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde DEİK'in stratejik ortaklığında "Güney Afrika Yatırım Forumu” düzenleneceği bildirilmiş olup ilgili bilgi ve katılım formu belgelerine http://www.deik.org.tr/5557/G%C3%BCney_Afrika_Yat%C4%B1r%C4%B1m_Forumu_ve_G%C3%BCney_Afrika_Cum_Ziyareti.html adresinden ulaşılabilinmektedir. (3113)

IRAK'A SEYAHAT EDECEK VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DUYURU

Ekonomi Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı tarafından Irak'a seyahat edecek vatandaşlarımız için bir duyuru hazırlandığı bilgisinin iletildiği, söz konusu duyuruya http://www.mfa.gov.tr/konsolosluk-genel.tr.mfa adresi "Yurt Dışı Seyahat Duyuruları" başlıklı kısımdan ulaşılabileceği bildirilmektedir. (3114)

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK OTOBÜSLER

Ekonomi Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Suudi Arabistan'daki mevzuat değişikliği nedeniyle 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren anılan ülkeye 10 yaşından büyük yolcu taşımaya yönelik yabancı araçların girmesinin yasaklanacağı ve söz konusu yasağın Suudi Arabistan topraklarından transit geçen araçları da kapsayacağının duyurulduğu bildirilmektedir.(3115)



Ekler:
EK1.DOC

EK2.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.