2014/125 Sirküler (23.06.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/125

Sayın Üyemiz,

1. Irak İstişare Toplantısı

2. Reach Tüzüğü Aday Liste Güncellemesi

3. Romanya Ekonomi Bakanının Sn. Bakanımızı Daveti

4. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. IRAK İSTİŞARE TOPLANTISI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan bir yazıda; DEİK/Türk-Irak İş Konseyi tarafından Irak'taki son gelişmeleri değerlendirmek üzere 24 Haziran 2014 tarihinde, İstanbul TOBB Plaza'da 15.00-16.30 saatleri arasında Irak İstişare Toplantısı'nın düzenleneceği,

Irak ile iş ve yatırım ilişkisi bulunan firma ve kuruluşlarımızla bir araya gelinerek mevcut durumun ve atılabilecek adımların değerlendirilmesinin öngörüldüğü toplantıya katılımın DEİK/Türk-Irak İş Konseyi'nin çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı,

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan formu 23 Haziran 2014 günü mesai bitimine kadar DEiK'e (ilgili kişi:Bahattin Özel Tel:0212 339 50 04 e-mail: ortadogu-korfez@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir. (4350)

Ek-1: Katılım Formu

2. REACH TÜZÜĞÜ ADAY LİSTE GÜNCELLEMESİ

Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla uygulamaya koyduğu 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerin takip edilmesi 28 AB(+İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımız açısından önem arz etmektedir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) listesine (Aday Liste) dahil edilen yeni maddeler ve bu kapsamda ihracat yapan firmalarımızın yükümlülükleri söz konusu listede yılda 2 kez yapılan güncellemeler sonrasında duyurulmuştur.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan bir yazıda; AKA tarafından 16 Haziran 2014 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi'ne 4 maddenin daha ilave edildiğinin duyurulduğu, söz konusu 4 yeni maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki (SVHC Listesi) toplam madde sayısının 155'e yükseldiği, AKA tarafından Aday Liste'ye eklenen yeni maddeler, Ek 1'de belirtilmiştir.

Diğer taraftan, AB pazarına sunulan ürünlerin güvenli kullanımına yönelik SVHC Aday Listesi'ndeki maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içinde AB'ne ihraç eden firmaların ürüne göre farklılık gösteren yükümlülükleri Ek 2'de özetlenmiştir.

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmalarımızın, öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan toplam 155 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu madde(leri) tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelerinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.

Ek-2 : SVHC Aday Liste'ye eklenen 4 madde (1 sayfa)

Ek-3 : Ürün tanımına göre SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (2 sayfa)

3. ROMANYA EKONOMİ BAKANININ SN. BAKANIMIZI DAVETİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Romanya Ekonomi Bakanı Sayın Constantin NITA'nın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çift taraflı olarak gelişimine katkı sağlayacak önemli meselelerin istişaresi için ikili görüşmelerde bulunmak üzere Sayın Bakanımızı 01-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında Romanya'ya davet ettiği,

Romanya Ekonomi Bakanlığının, Ticaret, Sanayi (savunma sanayi dahil olmak üzere) ve Enerji alanlarında yoğunlaşan bir kurum olduğu bilinmekte olup, anılan ziyaret sırasında TANAP'ında (Trans Anadolu Doğal Gaz Projesi) gündeme gelebileceği bildirilmiştir.

Söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; üyelerimizin söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerini ekte bulunan "Görüş Bildirim Formu” aracılığı ile 23 Haziran 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: tosunn@aib.gov.tr; faks: 242-3117900) bildirilmesi gerekmektedir. (4349)

Ek-4: Görüş Formu

4. TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, 22/07/2005 ve 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” hazırlandığı belirtilerek, sözkonusu Yönetmelik Taslağı'na ilişkin görüş ve önerileriniz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 24 Haziran 2014 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: tosunn@aib.gov.tr; faks: 242-3117900) bildirilmesi gerekmektedir. (4349)

Ek-5: Yönetmelik Taslağı

Ek-6: Görüş FormuEkler:
2014-125.doc

Ek-1.doc

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.doc

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.