2022/001 Sirküler (04.01.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-001

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu (Irak)

2. 13. Rusya-İslam Dünyası Kazansummit 2022 Uluslararası Ekonomik Zirvesi Hk.

3. Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Toplantısı

4. Kuzey İrlandaya İhracat - Riskli Ürünler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Fuar Duyurusu

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, "Irak'ın Enerjisi 7. Fuarı ve Konferansı"nın 6-8 Şubat 2022 tarihleri arasında, Bağdat Uluslararası Fuarı alanında Mecdulamal Konferans ve Fuar Düzenleme Şirketi ile Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

İrtibat Bilgileri:

e-posta : eng.shahal@bg-iq.net

telefon : +964 771 2782919 / +964 790 5984770

2. 13. Rusya-İslam Dünyası Kazansummit 2022 Uluslararası Ekonomik Zirvesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Kazan'da gerçekleştirilecek 13. ‘‘Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit 2022'' Uluslararası Ekonomik Zirvesi'ne ilişkin Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un Kazan Başkonsolosluğumuza muhatap mektubunda, Zirve'ye katılmalarını sağlamak amacıyla Türkiye'deki iş çevrelerine bilgi verilmesi ve resmi heyetlerin oluşturulması hususunda destek talep edildiği ifade edilmektedir.

EK-1: Dışişleri Bakanlığı Yazısı

EK-2: Resmi Mektup

3. Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Toplantısının 24 Ocak 2022 tarihinde Atina'da gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir. Yunan tarafından alınan KEK Toplantısı taslak gündem ve programı Ek-3'te iletildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu KEK Toplantısı hazırlıklarında ve Protokolün oluşturulmasında faydalanılmak üzere;

1- Birlikleri görev sahasına giren hususlarda Yunanistan'la ilişkilerimize dair Bilgi Notuna,

2- KEK IV. Dönem Toplantısı Protokolünde yer alan hususlarda ve 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomik ve Ticari İşbirliği Toplantısı'ndan bu yana kurumunuz görev sahasına giren hususlardaki gelişmelere dair Bilgi Notuna,

3- Anlaşma dili ve tekniği açısından Ek-3'te yer alan KEK IV. Dönem Toplantısı Protokolü ve Ticari ve Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı Tutanağı örnek alınarak, KEK 5. Dönem Toplantısında yer alması uygun görülen İngilizce ve Türkçe olarak, Birlikleri Protokol maddesi önerilerine,

4- Bahse konu Çalışma Grubu Tutanağında Yunan tarafı ile müzakere edildiği veya imzaya hazır hale getirildiği belirtilen Anlaşma, Mutabakat Zaptı, Protokol metinleri arasında, KEK Toplantısı vesilesiyle imzalanabilecek durumda olan Anlaşmaların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye,

5- Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY'un KEK Toplantısı açılışında ve Yunan muhatapları ile temaslarında dile getirmelerinde fayda bulunan hususlarda İngilizce konuşma notu önerilerine,

6- Yunanistan'a ihracat yapan firmaların karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorun bildirim formlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgileri ve söz konusu bilgi ve notların 6 Ocak 2022 Perşembe günü saat 17:00‘ye kadar Birliğimize (bir örneği eo@baib.gov.tr adresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.

EK-3: Nota ve Taslak gündem, Toplantı Programı, Türkiye-Yunanistan IV. Dönem KEK Protokolü, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çalışma Grubu 13. Toplantısı Tutanak

EK-4: Sorun Bildirim Formu

4. Kuzey İrlandaya İhracat - Riskli Ürünler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Kuzey İrlanda'ya ithal edilip Avrupa Birliği'ne ihraç edilecek ürünlerin "riskli ürünler” şeklinde değerlendirilebilecek olması hakkında yapılan bilgilendirmede; Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünlerin" Kuzey İrlanda'da çeşitli önlemlere tabi tutulmaması ve girişte Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi amacıyla, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşya için, Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Kuzey İrlanda'ya AB ve İngiltere dışında üçüncü ülkelerden gerçekleştirilecek ticarette uygun vergi oranlarının belirlenmesine ilişkin olarak, İngiltere ile gerçekleştirilen görüşmelerde,

- Bahse konu risk kriterinin büyük ölçüde yürürlükte olan İngiltere ve AB gümrük vergisi oranları arasındaki hesaplamaya dayanmakta olduğu,

- Kuzey İrlanda'ya ithal edilecek nihai kullanım ürününün ilgili tüm menşe kurallarını karşıladığı durumlarda ilgili eşyanın riskli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla geçerli olan gümrük vergisinin hesaplanmasında, AB ile İngiltere'nin ayrı ayrı üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarındaki tercihli tarife oranlarının kullanıldığı,

- Bu durumda, her iki anlaşma kapsamındaki gümrük vergisinin %0 olması durumunda, ticari önlem ve işlemeye (Commercial proccesing) tabi ürünlerin "riskli” olarak dikkate alınması durumu dahil olmak üzere, başka bir gümrük vergisi, önlem veya muafiyete tabi olmayan ürünlerin riskli olarak nitelendirilmeyeceği ve İngiltere tercihli gümrük oranının %0 olarak tahsil edileceği,

- Ürünün yalnızca İngiltere serbest ticaret anlaşması uyarınca menşe kurallarını karşılayabilmesi durumunda ise, geçerli olan AB gümrük vergi oranının MFN oranında tahsil edileceği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük ve aradaki farkın %3'e eşit veya daha büyük olduğu durumlarda ürün otomatik olarak riskli olarak kabul edilerek üründen mevcut AB gümrük vergisinin tahsil edilebildiği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük olduğu ancak aradaki farkın %3'ten daha az olduğu durumda ise ticaret erbaplarının BK Tacir Şeması (UK Trader Scheme: AB'ye ithal edilmek üzere Kuzey İrlanda'ya getirilen AB gümrük oranı %0'ın üstü olan "riskli olmayan” ürünler için İngiltere tarafından verilen yetkilendirme sistemi) altında "riskli olmayan” eşya beyan şartlarını dikkate almalarının gerektiği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisi daha az veya eşit olduğu durumlarda, ürünün risksiz olarak kabul edilebileceği,

- Ayrıca ithalatçıların AB veya İngiltere tercihli gümrük oranlarından hangisine yönelik işlem talebinde bulunduğunun, eşyanın riskli veya risksiz olarak belirlenmesini etkileyebileceği yönünde bilgi aktarıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu riskli eşya İngiliz makamlarınca Kuzey İrlanda'da bir risk değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle tespit edilmekte olup, konuya ilişkin olarak aşağıda yer verilen internet sitesinden daha fazla bilgi edinilebileceği bildirilmektedir:

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-declare-goods-you-bring-into-northern-ireland-not-at-risk-of-moving-to-the-euEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.