2022/055 Sirküler (06.04.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-055

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Endonezya

2. Fuar Duyurusu

3. 11. Saraybosna Uluslararası İş Forumu

4. Güney Sudan'daki Kamu İhaleleri Hk.

5. Fuar Duyurusu (Tanzanya)

6. Fuar Duyurusu (Trablus)

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Endonezya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 07 Nisan 2022 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında "Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Endonezya: Makine ve Aksamları (Tarım Makineleri) , Otomotiv Yan Sanayi” e-sohbet etkinliğinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantıya katılmak isteyen üyelerimiz https://bit.ly/3J0l1nA linkinden toplantıya katılım sağlayabilirler.

2. Fuar Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 2020 yılından bu yana süren Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizin muhtelif şehirlerinde mukim yabancı ülke konsolosluklarında vize işlemlerinin aksadığı, bunun sonucunda da yurtdışı fuarlara katılmak üzere vize başvurusunda bulunan iş insanlarına fuar tarihi sonrasında vize randevusu verildiği bu kapsamda çeşitli mağduriyetlerin oluştuğunun müşahede edildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlık tarafından ilgili konsolosluklar nezdinde girişimde bulunulmakla birlikte, genel tutumun vize başvuru sahiplerinin ilgili fuar ana organizatörlerinden temin edecekleri fuara katılacaklarını tevsik eden bilgi ve belgeler ile doğrudan seyahat tarihlerini ve ziyaretlerinin aciliyetlerini başvuru için kurulan sistem üzerinden ilgili Konsolosluk birimine iletilmesi yönünde olduğu, ayrıca bu tür vize başvuruların vakitlice gerçekleştirilmesinin yerinde olacağı belirtilmektedir.

3. 11. Saraybosna Uluslararası İş Forumu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıda, 2010 yılından bu yana düzenlenmekte olan Saraybosna İş Forumunun, 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle gerçekleştirilememiş olması hasebiyle, bu yıl Bosna Bank International organizasyonunda ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin himayesinde 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda, bölgeden ve dünyadan 50'den fazla ülkenin katılımcılarını bir araya getirerek, Güneydoğu Avrupa'da yer alan ülkeler arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi; enerji, eğitim, bilgi teknolojileri, tarım, gıda, inşaat ve turizm gibi sektörlerden fikirlerin ve projelerin tartışılacağı bir ortamın oluşacağı ve 11. Saraybosna İş Forumuna bu sene de çok sayıda uluslararası yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve iş insanının katılımının beklendiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda, Forumun ilk gününde kayıt işlemlerinin yapılması gerektiği bildirilerek, devamında resmi açılış ve onur konuklarının katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin tesis edilmesi, müteakiben G2G ve B2B temasların gerçekleştirilmesi, forumun ikinci gününde de sektörel oturumlar ile B2B görüşmelerin sürdürülmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Etkinlik programının https://sarajevobusinessforum.com/ adresinden takip edilebileceği ve foruma katılmak isteyen firmaların söz konusu adres üzerinden kayıt yaptırması gerektiği ifade edilmekte olup, bahse konu foruma ait bilgi kitapçığı ayrıca ilişikte sunulmaktadır.

4. Güney Sudan'daki Kamu İhaleleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, bazı firmalarımızın kötü niyetli kişilerce ülkedeki sözde kamu ihalelerine internet veya posta yoluyla davet edilerek mağdur edildikleri belirtilerek benzer bir davetle karşılaşan firmalarımızın herhangi bir zarara uğramamaları açısından en kısa sürede Juba Müşavirliği ile irtibata geçmelerinin yararlı olacağı bildirilmektedir.

5. Fuar Duyurusu (Tanzanya)

Darüsselam Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinin Mwl. J.K. Nyerere Fuar alanında 28 Haziran-13 Temmuz 2022 tarihleri arasında "46.Darüsselam Uluslararası Fuarı”nın, gerçekleştirileceği, bu seneki fuar temasının ‘Industrialization for Job Creation and Sustainable Trade' olacağı, geçen sene gerçekleştirilen etkinliğe 2.926'sı yerel, 76'sı yabancı olmak üzere toplam 3.002 firmanın katılım sağladığı ve anılan fuarın 700.000'in üzerinde kişi tarafında ziyaret edildiği, stand alanı kiralamak için www.tantrade.go.tz internet sitesi üzerinden rezervasyon yapılabileceği, stand tahsisinin 'ilk gelen ilk hizmeti alır (first come first served)' temeli üzerinden gerçekleştirileceği ve konu ile olarak soruların sac@tantrade.go.tz e-posta adresine veya +255733002014 numaralı cep telefonuna yönlendirilebileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

6. Fuar Duyurusu (Trablus)

Trablus Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 09-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Libya'nın başkenti Trablus fuar alanında 48.Uluslararası Trablus Fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatında yapılan değişiklikler hakkındaki malumat iletilmekte ve söz konusu değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

· Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi hakkında bazı bitki üretim malzemelerinin üretimi ve kullanımı için özel gerekliliklere dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II sayılı Eki'ni tadil eden 2022/474 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Mart 2022 tarihli ve L 98 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve IV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2022/476 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Mart 2022 tarihli ve L 98 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· AB tarafından ülkemiz menşeli çift kabuklu yumuşakça ithalatına dair uygulanan koruyucu önlemlerin 31 Aralık 2023 tarihine kadar yürürlükte kalmasına ilişkin 2022/478 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Mart 2022 tarihli ve L 98 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Ortak tarım politikası çerçevesinde destek programları kapsamında çiftçilere yapılan doğrudan ödemelere dair 2022 yılı için belirli ödeme koşullarına ilişkin 1307/2013 ve 639/2014 sayılı Tüzükler ile ilgili istisnalar sağlanması hakkında 2022/484 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Mart 2022 tarihli ve L 98 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Ürünleri Tarife Kotaları İdaresi Hükümlerinin gözden geçirilmesi kararının onaylanması hakkında DTÖ Genel Kurul'da AB pozisyonunun belirlenmesine dair 2022/481 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Mart 2022 tarihli ve L 98 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında Balıkçılık Çalışma Grubu'nun oluşturulmasına dair 1/2022 sayılı Özel Balıkçılık Komitesi Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Mart 2022 tarihli ve L 99 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.