2022/068 Sirküler (22.04.2022)


İVEDİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-068

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, Meclisleri tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan "TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında çalışmalara devam edildiğinden bahisle; söz konusu Eylem Planı'nın 10. hedefi olan "Yenilenebilir Enerji Kaynakları” doğrultusunda ve Yeşil Mutabakat uyum çalışmaları kapsamında "Temiz Enerji” alanında TİM görüşleri oluşturulmakta olup, anılan çalışmada ihracatçı sektörlerimizin görüş ve ihtiyaçlarına yer verilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte sunulan sorulara ilişkin ihracatçılarımızın cevaplarının 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

EK: Temiz Enerji SorularıEkler:
EK.DOCX

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.