2022/074 Sirküler (06.05.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-074

Sayın Üyemiz;

1. Firma Talebi Hk. - Brokoli

2. Mısır - İhracatta ACID Sistemi

3. ABD / İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

4. DENİB 2. Ev Ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması

5. Karbon Emisyon Azaltımına Yönelik Sektörel Beklenti, Öneri ve Değerlendirmeler

6. Fuar Duyurusu (Madagaskar)

7. İran'da Muhtelif Sanayi Ürünlerine Getirilen İhracat Vergisi Uygulamasında Değişiklik Hk.

8. Rusya Limanlarında Tır Karnesi kullanımı Hk.

9. MIKTA Dönem Başkanlığımız Kapsamında OECD Daimi Temsilciliğimizce Düzenlenecek Sanal Toplantı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Dr. Nedret TOSUN

Genel Sekreter a.

Şube Müdürü

1. Firma Talebi Hk. - Brokoli

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda Duesseldorf Başkonsolosluğundan alınan yazıya atıfla, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde yerleşik bir firma tarafından yapılan başvuruda, Aldi ve Lidl gibi ulusal marketlere tedarik sağlamak amacıyla ülkemizden yüklü miktarda brokoli ithalatı gerçekleştirilmek istenildiği ifade edilerek, bu konuda irtibata geçilebilecek firma ve kuruluşlar hakkında bilgi talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, brokoli üretimi/ihracatı yapmakta olan ilgili firmaların unvanlarının, söz konusu firmalara ait katalog vb. bilgilendirici dokümanın ve firma içerisinde konuyu takip edecek kişiye ilişkin iletişim bilgilerinin 09 Mayıs 2022 tarihine kadar ek'te sunulan formata uygun olarak Genel Sekreterliğimize ait eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Örnek Tablo

2. Mısır - İhracatta ACID Sistemi

Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ekim 2021 tarihi itibariyle deniz yolu kargoları için uygulanan ACID (Gönderi Ön Bilgilendirme) Sisteminin 15 Mayıs 2022-1 Ekim 2022 tarihleri arasında test aşaması olarak hava yolu kargoları için de tatbik edilmeye başlanacağı, test aşamasını müteakip söz konusu ACID sistemi uygulamasının zorunlu hale getirileceği hususunun Mısır gazete ilanı vasıtasıyla duyurulduğu ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgilendirmeye https://www.nafeza.gov.eg/ar/pages/39 veya https://www.nafeza.gov.eg/ar web sayfalarından erişim sağlanabilmektedir.

3. ABD / İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod), "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes), "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ve "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular” (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2021 - 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin, "Döşekler” (Mattresses) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 11 Mart 2020 - 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmaları ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, ülkemiz menşeli "Filmaşin” ve "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin idari gözden geçirme soruşturmalarının ITA tarafından başlatıldığı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin 2 Mayıs 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-02/pdf/2022-09355.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurulması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaların açıklanacağı, öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği, ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunduğu belirtilmektedir.

ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği, bu itibarla, soruşturma süresince firmalarımız ve Ticaret Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

4. DENİB 2. Ev Ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)'nden alınan yazıda, DENİB tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde; geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörünün ihracatını artırmak amacıyla Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nın ikincisinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Zamansız Yolculuk temasıyla düzenlenecek yarışmamız, Türk tasarım gücüne katkıda bulunmak ve tasarımcıları destelemek adına ev tekstili ve banyo tekstili olarak iki ayrı kategoriden oluşturulacaktır. DENİB 2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması için son başvuru tarihi 26 Haziran 2022 olup, yarışma katılım koşullarına ve online başvuruya https://www.denibdesign.org/ adresinden ulaşılması mümkündür.

5. Karbon Emisyon Azaltımına Yönelik Sektörel Beklenti, Öneri ve Değerlendirmeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, Meclisimiz tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan "TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında muhtelif çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu Eylem Planı'nın 4 ve 5 no'lu "Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları” ile "Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım” hedefleri başta olmak üzere karbon emisyonu azaltım hedefleri doğrultusunda, ihracatçılarımızın karbon azaltımının teşvik edilmesine ve karbon yakalama, kullanma, depolama teknolojilerinin artırılmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin iyileştirilmesi, yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi amacıyla yatırım teşvik sistemi ve enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin alınması gereken tedbirler başta olmak üzere kapsayıcı sektörel değerlendirmeler, beklentiler ve önerilerin 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimize ve eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

6. Fuar Duyurusu (Madagaskar)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Madagaskar Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ve RIANO Acentası tarafından Madagaskar'da 28 Eylül-01 Ekim 2022 tarihlerinde Mahamasina Kültür ve Spor Salonunda "Ekonominin Aktörleri için Uluslararası Fuarı"nın ilk kez düzenleneceği, fuara 9 metrekarelik alan için katılım sağlamak isteyen Türk firmalarına sembolik bir rakam ile kiralama yapılacağı, 600.000 Ariary (Yalaşık 150 ABD doları) bedel isteneceği kaydedilmiş olup, fuar duyurusu ve acenta bilgileri yazının ekinde sunulduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda anılan Fuarlar Listesinde yer almayan bireysel fuarların Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerine eklenmesi talebinin fuarın başlangıcından en az bir ay önce İhracatçı Birliklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerektiği bildirilmektedir

Ek-2: Fuar Duyurusu

Ek-3: Acenta Bilgileri

7. İran'da Muhtelif Sanayi Ürünlerine Getirilen İhracat Vergisi Uygulamasında Değişiklik Hk.

Tahran Ticaret Müşavirliği bildirimine atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, İran Piyasa Düzenleme Komitesi'nce geçtiğimiz haftalarda metal, petrokimya, cam, çimento vs. ürünlerinde ihracat vergisi uygulanmasının kararlaştırıldığından bahisle; basında çıkan haber ekindeki resmi yazı ve listeye göre karar kapsamı ürünlerin daraltıldığının anlaşıldığı ve ürünlerin fiyat artışlarına göre uygulanacak verginin önümüzdeki dönemde değiştirilebileceğinin ayrıca belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili ürünlerde GTİP, ürün adı ve uygulanacak ihracat vergi oranlarına dair Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen listenin bir örneği ekte yer almaktadır.

Ek-4: 1 Sayfa (Ürün Adı ve Uygulanacak İhracat Vergi Oranları)

8. Rusya Limanlarında Tır Karnesi kullanımı Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Rusya-Ukrayna arasındaki kriz sonrasında Rusya ve ülkemiz arasındaki ticaretimizin sürekli ve güvenli bir şekilde devamını teminen Ticaret Bakanlığımız ve Rus Makamları arasındaki görüşmelerin kesintisiz olarak devam ettiği, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 26.04.2022 tarihi itibarıyla onaylanan mevzuat değişikliği ile Kavkaz, Temruk ve Novorossisk Limanlarında TIR Karnesi kullanımının uygun hale getirildiği, Tırlarımızın kendi çekicileri ile birlikte söz konusu limanlardan geçiş yapabilecekleri ve kararın 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yapılan düzenleme öncesinde Kavkaz Limanında kullanılması gereken ve Tırlarımıza 350 ABD Doları ek maliyet getiren Rusya teminat belgesi uygulamasının Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte gerekliliğini yitireceği ve bu durumunun taşıyıcılarımıza maliyet avantajı sağlayacağı bildirilmektedir.

Diğer yandan, Novorossisk Limanında yolcu gümrüğü açılması ile ilgili Ticaret Bakanlığımızın temaslarının devam ettiği iletilmektedir.

9. MIKTA Dönem Başkanlığımız Kapsamında OECD Daimi Temsilciliğimizce Düzenlenecek Sanal Toplantı Hk.

T.C. Dışişleri Bakanlığından iletilen bir e-postaya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dönem Başkanlığımız kapsamında, 9 Mayıs 2022 tarihinde, OECD üyesi MIKTA ülkeleri ve Endonezya'nın Paris Büyükelçiliğinin katılımıyla "The Role of Women in Economy and Empowerment of Women Entrepreneurs in MIKTA Countries" temalı sanal bir yuvarlak masa toplantısının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Webinar formatında yapılacak olan toplantının ana hatları, panelistleri, internet bağlantısı ve taslak gündemini içeren belge ekte bulunmaktadır.

Toplantının açılış konuşmasını, OECD Girişimcilik, KOBİ'ler, Bölgeler ve Şehirler Merkezi (CFE) Direktörü Lamia Kamal-Chaoui, moderatörlüğünü ise Girişimcilik, KOBİ ve Turizm Birimi Başkanı Céline Kauffmann'ın yapacağı; toplantıya ülkemizden panelist olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Melisa Tokgöz MUTLU ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) Başkanı Sn. Emine ERDEM'in (video mesajla) iştirak edeceği iletilmektedir.

Ek-5: MIKTA Virtual Roundtable Discussion-Highlights and Draft AgendEkler:
Ek-1.xlsx

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-5.pdf

Ek4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.