2022/080 Sirküler (12.05.2022)


ÖNEMLİ -İVEDİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-080

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığın İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ülkemizden Avrupa Birliğine gerçekleştirilen tarım ürünleri ihracatı kapsamında Bulgaristan'da 2017/625 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolü ile 2019/1793 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin olarak Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; son dönemde başta veterinerlik ve bitki sağlığı kontrolleri alanında olmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısında yolsuzlukla mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı belirtilmekte olup, bu minvalde Bulgar Makamları ile Tarım ve Orman Bakanlığımız yetkililerinin de katılımıyla çeşitli temaslarda bulunulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu temaslarda Bulgar tarafınca, bitkisel ve hayvansal ürünlerin analiz işlemlerinin Interpred Eurologistic EOOD firmasının Kapitan Andreevo Sınır Kapısında kurmuş olduğu Eurolab Laboratuvarında gerçekleştirildiği, Eurolab'in hâlihazırda akredite ve resmi bir laboratuvar olmasına karşılık 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle bu firmanın mevcut resmiyetinin ortadan kalkmış olacağı ve bu tarihten itibaren yapılacak analizlerin Gıda Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu laboratuvarında gerçekleştirileceğinin ifade edildiği belirtilerek, geçiş sürecindeki işlemlerin aşağıdaki şekilde olacağının değerlendirildiği kaydedilmektedir.

· Bulgar tarafınca 20 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak geçiş sürecinin maksimum 3 ay içerisinde tamamlanacağının öngörüldüğü, geçiş sürecinin belirtilen tarihten daha evvel başlatılması halinde Müşavirliğimize bilgi verileceği,

· AB Regülasyonları kapsamında öngörülen kontrol sıklığı oranı dikkate alınarak belirlenen tırlardan numunelerin Gıda Güvenliği Ajansı yetkili personelince alınacağı,

· Numunesi alınan tırların sahada trafiği yavaşlatmayacak şekilde belirlenen bekleme alanına alınacağı (laboratuvarda günlük 20 ila 30 tırın analize tabi tutulduğu dikkate alınarak alan belirlemesi yapıldığı),

· Alınan numunelerin belirli aralıklarla (günde 3-4 kez) hızlı kargoyla Sofya'da bulunan devlet laboratuvarına iletileceği,

· Sofya'da yer alan laboratuvara personel takviyesi yapılacağı ve laboratuvarın 7/24 esasıyla çalışmasının sağlanacağı,

· Analiz sürecinin maksimum 16 saat içerisinde tamamlanacağı (hâlihazırda analiz işlemlerinin 3-4 saat içerisinde tamamlandığı göz önünde bulundurulduğunda geçiş süresi boyunca 12 saatlik bir gecikme beklendiği),

· Eylül ayı itibariyle bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizinin Kapitan Andreevo Sınır Kapısında mevcut yerinde Gıda Güvenliği Ajansınca işletilecek devlet laboratuvarında yapılmaya başlanılacağı,

· 16 saat sınır kapısında beklemek istemeyen tırların belge kontrolünün Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Gıda Güvenliği Ajansı yetkililerince gerçekleştirileceği ve gerekli analizlerin varış ülkesinde yapılmak üzere tırın yoluna devam etmesine müsaade edilebileceği

ifade edilmektedir.

Ayrıca, yeni süreçte Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı nezdinde Türk firmalarını "yükten sorumlu kişi” sıfatıyla temsil edecek birden çok firmanın olacağı ve böylelikle firmalarımızca çalışılacak aracı firmanın seçilebileceği ve yaratılan rekabet ortamında daha makul ücretlerin oluşmasının beklendiği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.