2022/086 Sirküler (24.05.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-086

Sayın Üyemiz;

1. ACID Sisteminin Hava Kargolarına Uygulanması Hakkında Karar

2. Azerbaycan Hayvan Gıdaları ve Diğer Çeşitli Ürünlerde Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Sıfırlanması

3. Akreditif Zorunluluğundan İstisna hk.

4. IMH Bakanlar Kurulu'nun 8 Mart Tarihli Kararı / İthalatı Vergiden Muaf Tutulan Ürünler

5. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSK) VII. Toplantısı

6. İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi

7. 7. Uluslararası Su ve Sanitasyon Teknolojileri Fuarı

8. Türkiye-Fas STA Tadil Anlaşması

9. İsrail / İsrail Anti-Damping Önlemi

10. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Romanya

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. ACID Sisteminin Hava Kargolarına Uygulanması Hakkında Karar

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Mısır'da 1 Ekim 2021'den bu yana uygulanan Kargo Ön Gönderi Bilgilendirme (Advance Cargo Information Decleration) sisteminin; 15 Mayıs 2022'den itibaren deneme olarak hava kargolarına uygulanmaya başlandığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren ise mezkûr yol ile yapılan gönderimlere zorunlu olarak uygulanacağı bildirilmektedir (https://www.nafeza.gov.eg/ar/pages/39).

2. Azerbaycan Hayvan Gıdaları ve Diğer Çeşitli Ürünlerde Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Sıfırlanması

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihli Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6119) "Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre;

- 2102101000, 2102103100, 2102103900, 2102109000, 2102201100, 2102201900, 2102209000, 2102300000 (canlı ve cansız mayalar, kabartma tozları),

- 2309901000, 2309902000, 2309903100, 2309903300, 2309903500, 2309903900, 2309904100, 2309904300, 2309904900, 2309905100, 2309905300, 2309905900, 2309907000, 2309909100, 2309909600 (hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar),

- 3302109000 (gıda sanayiinde kullanılan koku veren maddeler),

- 3507909000 (enzimler),

- 1209918000 (sebze tohumları),

- 2301200000 (balık unu)

tali alt pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisinin sıfırlandığı ve söz konusu Karar'ın 31 Aralık 2022 tarihine kadar yürürlükte olacağı bildirilmektedir.

3. Akreditif Zorunluluğundan İstisna hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Mısır Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulan ithalatta akreditif zorunluluğuna ilişkin Karar'a yönelik istisna uygulaması haberinin Mısır medyasında yayımlandığı belirtilmekte ve bu çerçevede Mısır Merkez Bankası tarafından bankalara gönderildiği iddia edilen talimat kapsamında paylaşılan istisna uygulamasının şartlarına ilişkin Mısır Halk Bankasınca dağıtımı yapıldığı iddia edilen yazı ekte iletilmektedir.

Yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan resmi olmayan çeviriden elde edilen bilgilere göre; hammadde ve üretim malzemeleri ithalatında akreditif zorunluluğunun Mısır Merkez Bankasından iletilen talimatla kaldırıldığı ve evrak karşılığı ithalatın yapılabileceği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte;

- Bu kuralın, üretim amacıyla yapılacak ithalata uygulanacağı,

- Tüccarların ise üretim amacıyla kullanılması şartıyla; ithal edilen eşyanın fabrikalara üretim maksadıyla kullanılmak adına tedarik edeceklerini gösteren bir belge ya da fabrikanın taraf olduğu bir kontrat bulunması halinde akreditif mecburiyetine tabii olmayabilecekleri,

belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından henüz Mısır Merkez Bankası veya resmi bir makamca konuya yönelik açıklama yapılmadığı; diğer taraftan, bu hammadde ve üretim malzemelerinin neleri kapsadığı da açık bir şekilde belirtilmediğinden konunun muğlaklığını koruduğu bildirilmektedir.

EK-1: Mısır Halk Bankasından İletildiği İddia Edilen Yazı

4. IMH Bakanlar Kurulu'nun 8 Mart Tarihli Kararı / İthalatı Vergiden Muaf Tutulan Ürünler

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bağdat Büyükelçiliğimizden 4 Mayıs 2022 tarihinde alınan yazıda, Irak Merkezi Hükümeti (IMH) Bakanlar Kurulu'nun belirli ürünlerde gümrük vergisi / ithalat yasaklarının geçici süreyle kaldırılmasına ilişkin 8 Mart 2022 tarihli kararı çerçevesinde, ithalatı yasak olan bira, meyve suları, gazlı içecekler, maden suları, yoğurt, patates ve mısır cipsleri, dondurma, tuz, makarna/noodle, yumurta ve bütün tavuk (canlı ve kesilmiş) ürünlerinin ithalatının geçici olarak serbest bırakıldığı ifade edilerek, Irak Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından mezkur ürünlerde ithalat lisansı (Irak'a ithalat yapabilmek için Iraklı tüccarların alması gereken belge) düzenlenmeye başlandığının belirtildiği, bu itibarla IMH açısından söz konusu ürünlerin ithalatının hâlihazırda serbest olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Öte yandan Büyükelçiliğimizce, anılan ürünlerin Habur sınır kapısından geçişine izin verilip verilmemesinin IKBY'nin uhdesinde olduğu, bu kapıdan sevkiyat yapacak firmalarımızın İbrahim Halil gümrük kapısındaki uygulamaları takip etmelerinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

5. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSK) VII. Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) VII. Toplantısı'nın Sayın Cumhurbaşkanımız ve Pakistan Başbakanı Sayın Shehbaz Sharif'in eşbaşkanlıklarında 2022 yılı Haziran ayının ilk yarısında ülkemizde düzenlenmesinin öngörülmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya yönelik olarak yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızın Pakistan pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talepleri ve değerlendirmelerin 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

6. İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nden alınan yazıda, TOBB organizasyonunda, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te internet üzerinden "İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda, TOBB ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki sorularının cevaplandırılacağı ifade edilmektedir.

EK-2: İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitim Daveti

7. 7. Uluslararası Su ve Sanitasyon Teknolojileri Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Rabat Büyükelçiliğine "Field Attitude” tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, 07-09 Haziran 2022 tarihleri arasında Kazablanka şehrinde "7e Edition du Salon International des Technologies de l'Eau et de l'Assainissement (SITeau 7) - 7. Uluslararası Su ve Sanitasyon Teknolojileri Fuarı”nın düzenleneceği ve söz konusu Fuar çerçevesinde,

- Su, sanitasyon ve enerji mesleklerine ilişkin sergi alanının olduğu, (Burada Startup'lara ayrılmış özel bir alan da olacağı),

- Fas Su Koalisyonu "COALMA" ile ortaklaşa "Su, Topraklar ve Sürdürülebilirlik” temalı üst düzey bir uluslararası konferans yapılacağı,

- Deneyim alışverişi ve aktarımı için "gençler” ve "yaşlılar”ı bir araya getirerek "kuşaklar arası” bir diyalog oluşturulacağı,

- SITeau ile birlikte düzenlenen suyun yasal ve kurumsal boyutlarına yönelik eğitimler yapılacağı,

- B2B toplantıları (istek üzerine) etkinliklerinin düzenleneceği

bildirilmektedir.

Yazıda devamla, iletilen Fuar sunumunda, düzenlenecek mezkur Fuara katılmak isteyen firma/kuruluşların " https://fieldattitude.com/siteau7/inscription/ ” sitesi üzerinden başvuru yapmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

EK-3: Fuar Sunumu

8. Türkiye-Fas STA Tadil Anlaşması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma'nın Onaylanmasına dair Kanun 24 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, konuya ilişkin, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresince söz konusu Anlaşmaya ilişkin bir tebliğ yayınlandığı ve yeni uygulamanın 02 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmiş ve ihracatçılarımızın yeni uygulama hakkında bilgilendirilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen başka bir yazıda, Ticaret Bakanlığı portalı "Yürürlükte Bulunan STA"lar bölümünde bulunan ve aşağıda bağlantı adresi iletilen sayfaya yeni uygulamaya ilişkin kısa bir bilgilendirme notu eklendiği ifade edilmektedir.

Link:

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/fas

9. İsrail / İsrail Anti-Damping Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İsrail tarafından ülkemiz menşeli düşük voltajlı bakır kablo (İsrail gümrük tarife cetveline göre 8544.49.90 kodlu) ithalatına karşı 1 Nisan 2019 tarihinden beri uygulanmakta olan anti-damping önleminin uzatılması talebi kapsamında İsrail Ekonomi Bakanlığınca uzatmaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığının belirtilerek, söz konusu soruşturma kapsamında tüm ilgili tarafların bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bilgi, kanıt ve görüşlerini sunmaya ve soru formlarını cevaplamaya davet edildiği bildirilmektedir.

EK-4: Açılış Bildirimi

EK-5: Açılış Kararı

EK-6: Şikayete İlişkin Yönetici Özeti

EK-7: Şikayetin Gizli Olmayan Versiyonu

EK-8: Üretici-İhracatçı Soru Formu

EK-9: Üretici-İhracatçı Soru Formu Eki

10. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Romanya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 26 Mayıs 2022 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Romanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülke ile iş yapmakta olan iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı, "Sektör: Mobilya, Müteahhitlik-Teknik Müşavirlik" konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Kısa Link: https://bit.ly/3wDDkMLEkler:
EK-1.jpg

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.