2022/101 Sirküler (08.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-101

Sayın Üyemiz;

1. Pakistan İthalat Yasakları

2. Mısır/Anti-Damping Soruşturması

3. İtalya Ülke Günü (14 Haziran 2022)

4. Islak Mendil, Banyo Jeli, Banyo Topları vb. İthalat Talebi - Polonya

5. İşlenmiş Yer Fıstığı Standart Tasarısı

6. Yönetmelik Taslakları Hk.

7. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

8. BMGK Komitesi Bildirimi

9. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Projelerine Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

10. Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik

11. Innoprom Fuarı

12. Fuar Duyurusu - ÇHC / "22. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT)"

13. Fuar Duyurusu (Irak Basım Fuarı)

14. Fuar Duyurusu (Peru Gıda Fuarı)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Pakistan İthalat Yasakları

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, T.C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla; ülke para birimi Pakistan Rupisi'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybının ardından cari açığını azaltmak ve döviz rezervlerinin azalmasına mani olmak amacıyla 19 Mayıs 2022 tarihinde bir örneği ekli ürünlerde Pakistan hükümetinin ithalat yasağı getirdiği bildirilmektedir. Akreditifi açılmış veya ödemesi yapılmış siparişlerin bu yasaktan muaf tutulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından daha sonra yapılmış olan açıklamalarda, 9405.1090 GTİP kodundaki ürünlerden enerji tasarrufu sağlayanlarının; 2309.9000 GTİP kodundaki kedi ve köpek mamaları dışındaki hayvan yemlerinin; ham maddelerin, ara maddelerin ve imalat sanayiinde kullanılan makine ve teçhizatların söz konusu yasaktan muaf tutulduğu ifade edilmektedir.

EK-1: SRO-Ban-on-Import-of-Luxury-and-N_essential-Items

2. Mısır / Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın yanı sıra ülkemiz menşeli 7213 ve 7214 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ürünler ile söz konusu ürünlerin 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında giriş yapması halinde bu ürünler için de geçerli olmak üzere "İnşaat Demiri” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması neticesinde ülkemiz firmaları için 7 Aralık 2017 tarihinden 5 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere EK-2'de yer alan tablodaki oranlarda nihai anti-damping önlemi uygulanmasına karar verildiğinden bahisle, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye atıfla; 2 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan ve EK-3'te yer alan kararla söz konusu önlemin 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı oranlarda bir yıl süre ile uzatıldığı bildirilmektedir.

EK-2: Marj Tablosu

EK-3: Uzatma Kararı

3. İtalya Ülke Günü (14 Haziran 2022)

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, ATSO Global çatısı altında, Odaları, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği işbirliğinde, 14 Haziran 2022 Salı günü 14:30-16:00 saatleri arasında ATSO Konferans Salonunda ‘'İtalya Ülke Günü'' etkinliği düzenleneceği ifade edilmektedir. Antalya ve İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği işbirliğinde, ATSO bünyesinde açılacak "İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği-Antalya Ofisi''nin hizmete girişi çerçevesinde düzenlenecek etkinliğin programı ekte yer almaktadır.

Yazıda devamla, etkinlik kapsamında; Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından olan İtalya ile karşıklıklı ticaret, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği-Antalya Ofisi ve Ofisin İtalya ile iş yapan/iş yapmak isteyen firmalarımıza yönelik olarak sağlayacağı hizmetler, İtalya ile ticaretin geliştirilmesine yönelik fırsatlar, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları konularında bilgilendirme yapılacağı ifade edilmektedir. Etkinliğe katılım göstermek isteyen firmaların https://atso.xyz/italyaulkegunu bağlantısından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

EK-4: Program

4. Islak Mendil, Banyo Jeli, Banyo Topları vb. İthalat Talebi - Polonya

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan mailde, Polonya'da mukim bir firmadan Müşavirliğimize, ıslak mendil, banyo jeli, banyo topları vb. ile ilgili ithalat talebi geldiği ifade edilmektedir.

Söz konusu taleple ilgilenen firmalarımız aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirler.

İletişim Bilgileri

Iryna Basova - Satış Departmanı Asistanı

ul. Techniczna 2 bud. B, 05-500 Piaseczno

NIP:521-11-97-806, REGON: 012862070

Telefon - Fax: +48 22 845 62 48; +48 22 841 62 11

E-mail: koordynacja2@esteticagroup.pl

www.esteticagroup.pl

www.dermopharma.pl

5. İşlenmiş Yer Fıstığı Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından "Tst 8371 İşlenmiş Yer Fıstığı" standart tasarısının hazırlandığından bahisle, söz konusu standart tasarısına dair ilgili ihracatçılarımızın olası görüş ve önerilerinin 8 Haziran Çarşamba (Bugün) saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-5: İşlenmiş Yer Fıstığı Standart Tasarısı

6. Yönetmelik Taslakları Hk.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlıklarınca hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılabilecek Bitkiler, Mantarlar, Algler ve Likenler Hakkında Yönetmelik" ve "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği"ne ait taslak metinlerin https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu taslaklara ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin 20 Temmuz Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

7. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli "çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmektedir. Anılan telafi edici vergi soruşturması çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) sübvansiyona ilişkin ön kararının 7 Haziran 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %1,33 ve %3,88 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %1,70 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı belirtilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-06-07/pdf/2022-12191.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte, bahse konu telafi edici vergi soruşturmasının nihai kararının 15 Ağustos 2022 tarihine kadar ITA tarafından açıklanmasının beklendiği ifade edilmektedir.

8. BMGK Komitesi Bildirimi

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen ve ülkelere DAEŞ, El-Kaide ve iltisaklı şahıs, grup, teşebbüs ve oluşumlara ilişkin malvarlığı dondurulması, silah ambargosu ve seyahat yasağı yaptırımları uygulanması yükümlülüğü getiren listeye ilişkin BMGK Komitesi bildirimi iletilmiş olup, ilgili bildirim ekte iletilmektedir.

Yazıda devamla, DAEŞ, El-Kaide ve iltisaklı şahıs, grup, teşebbüs ve oluşumlara ilişkin yaptırım listesinin tümüne https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

EK-6: Bildirim

9. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Projelerine Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlıkları ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu program kapsamında Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere ait katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması ve bu kapsamda yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu çeçevede, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın "Mobilite Çağrısı” kapsamında desteklenmesine karar verilen 31 projeye ilişkin bilgilerin paylaşılacağı ve ilgili firmalar tarafından tanıtım sunumlarının yapılacağı "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projelere Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”nın 9 Haziran 2022 Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında Ek'te yer alan gündem dahilinde çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-7: Bilgilendirme Toplantısı Gündemi

10. Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatının ardından kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na (YMEP) ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda, Yeşil Mutabakat kapsamında, sürdürülebilir ürün inisiyatifi ile hayata geçirilecek politikalardan en fazla etkilenmesi muhtemel sektörler arasında tekstil ve hazır giyim sektörünün yer aldığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, Eylem Planı'nın diplomasi başlığı altında, AB üye ülkeleri ile işbirliği imkanlarının araştırılması eylemi yer almakta ve söz konusu eylem çerçevesinde AB üye ülkeleri ve sektörleri ile ülkemiz sektörleri arasında işbirliklerinin teşvik edilmesinin hedeflendiği, Avrupa Yeşil Mutabakatı bağlamında tekstil ve hazır giyim sektöründe Hollanda ile ülkemiz arasında tesis edilebilecek işbirliği imkanlarını araştırmak ve anılan sektörlerde önümüzdeki döneme ilişkin politika değişiklikleri, sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmalar ile iyi uygulama örnekleri gibi konuların ele alınması amacıyla; Ticaret Bakanlığı, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Hollanda'nın tekstil ve hazır giyim sanayiine ilişkin çatı kuruluşu MODINT işbirliğinde, 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'te "Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik" konulu bir çevrimiçi seminer düzenleneceği bildirilmektedir.

Çevrimiçi seminere katılım sağlanmasını teminen, (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cZuGkGiuTWq1-yUrtyRqow) adresinden kayıt yapılması gerekmektedir.

EK-8: Etkinlik Programı

11. Innoprom Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Rusya Federasyonu (RF) Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr NOVAK'ın Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MUŞ ile 18 Mayıs 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda 4-7 Temmuz 2022 tarihlerinde RF'nin Yekaterinburg şehrinde düzenlenecek olan "Innoprom Fuarı”na ülkemizden de katılım beklendiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgi (https://expo.innoprom.com/) web sitesinde yer almaktadır.

12. Fuar Duyurusu - ÇHC / "22. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT)"

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'da, "22. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (22nd China International Fair for Investment & Trade - CIFIT)"nın 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde Xiamen şehrinde gerçekleştirileceği belirtilerek, ülkemizden yatırım teşvik ajansları, kalkınma bölgeleri temsilcileri, ticaret odaları ve şirketlerin çevrimiçi olarak düzenlenecek Fuar'a davet edildiği ifade edilmektedir. Fuar hakkında detaylı bilgiye "http://www.chianafair.org.cn" adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

EK-9: ÇHC-22. Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT)

13. Fuar Duyurusu (Irak Basım Fuarı)

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 2. Basım Fuarı'nın 2-6 Haziran 2022 ve Araç ve Yedek Parça Fuarı'nın 26-29 Haziran 2022 tarihlerinde Bağdat/Irak'ta düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

14. Fuar Duyurusu (Peru Gıda Fuarı)

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı, Tarımsal Kalkınma ve Sulama Bakanlığı ile Ticaret ve Turizm Teşvik İdaresi (PromPeru) eşgüdümünde gastronomi sektöründe faaliyet gösteren yiyecek içecek firmaları, ekipman ve paketleme hizmeti sağlayıcıları ile hizmet tedarikçilerini biraraya getiren ve Latin Amerika'nın öndegelen uluslararası gıda fuarlarından "EXPOALIMENTARIA 2022"nin 21-23 Eylül 2022 tarihlerinde Lima'da bulunan "Centro de Exposiciones Jockey Club" sergi alanında düzenleneceği bildirilmiş olup, 2020 ve 2021 yıllarında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve bu sene 14'üncüsü düzenlenecek olan söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere "https://expoalimentariaperu.com/" internet adresinden erişilebileceği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.