2022/102 Sirküler (09.06.2022)


İVEDİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-102

Sayın Üyemiz;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (OAİB) alınan yazıda, 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (ihracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/2) marifetiyle Orman Ağacı Tomrukları (GTP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan ihracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere) eşyası; 04.06.2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) marifetiyle ise Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere) eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiş olup mezkûr eşyaları ihtiva eden her beyanname tüm ihracat rejimleri için, Ticaret Bakanlığı tarafından koordinatör olarak görevlendirilen OAİB Genel Sekreterliğince kayıt altına alınacağı bildirilmektedir.

Öte yandan Genel Sekreterliklerince kayıt altına alınacak ihracat işlemleri için kullanılması gereken evraklar Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Taslak Beyanname ve İhracat Faturası olup, dilekçe ve taahhütname örnekleri işbu sirküler ekinde yer almaktadır. Buna ek olarak, ülkemizde yetişmeyen ağaç türlerinden kerestelerin hammaddesinin ithal edildiği ibraz edilecek ithalat beyannamesi ile tevsik edilecek olup, ayrıca bu işleme mahsus ve yine işbu sirküler ekinde yer alan Taahhütname 2 de evraklar arasına ekleneceği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ek-1: 4403 Taahhütnamesi

Ek-2: 4407 Taahhütnamesi

Ek-3: DİR Taahhütnamesi

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.