2022/103 Sirküler (10.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-103

İlgi : 12.05.2022 tarihli ve 2022/080 sayılı Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, başta veterinerlik ve bitki sağlığı kontrolleri alanında olmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısında yolsuzlukla mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı, "Interpred Eurologistic EOOD" firmasının Kapitan Andreevo Sınır Kapısında kurmuş olduğu "Eurolab Laboratuvarı"nın 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle mevcut resmiyetini kaybedeceği ve bu tarihten sonra analizlerin Gıda Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu labotatuvarında gerçekleştireceği hususları ilgide kayıtlı yazımızla daha önceden bildirilmişti.

Bu defa, Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; süreç içerisinde Bulgar Makamları ile yapılan çeşitli görüşme ve toplantılar neticesinde, Bulgar tarafınca 543/2011 sayılı AB Regülasyonu gereğince düzenlenen "Certificate of Conformity” belgesinin düzenlenmesinden imtina edilmesi nedeniyle yaşanan tıkanıklık sonucunda, Gıda Güvenliği Ajansı tarafından AB Komisyonu ile istişare edilerek söz konusu belgenin aranmayacağının Müşavirliğimize bildirildiği ifade edilmektedir. Buna karşılık ihracatçı firmalarımızın, varış ülkesinde sorun yaşandığı ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanamadığı yönündeki şikayetleri üzerine konunun Bulgar Makamlarına iletildiği, bu kapsamda Gıda Güvenliği Ajansından alınan yazılarda özet olarak; "Certificate of Conformity” belgesinin uygun şartları sağlaması kaydıyla Türkiye'de düzenlenerek kendilerine sunulabileceğini veya varış ülkesinde eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinden önce de bu belgenin ilgili makamlarca düzenlenebileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konu ile ilgili olarak Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ürün Güvenliği Denetmenliği ile gerçekleştirilen görüşmede, söz konusu belgenin temini için Ürün Güvenliği Denetmenliklerine iletilecek dilekçe ile başvurulması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.