2022/108 Sirküler (17.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-108

Sayın Üyemiz;

1. Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi (Gümrük Genel Tebliği'nin Tahsilat İşlemleri)

2. Proje Açılış Toplantısı

3. Tacikistan Fuarları-Duyuru

4. Fuar Duyurusu - Haydarabad / HİNDİSTAN

5. Rusya - Pirinç İhracatında Yasaklama

6. Bosna Hersek Yatırım Projeleri Hk.

7. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Meksika

8. Türkmenistan / HEK Toplantısı

9. Türkiye-İtalya Etok/Jetco 3. Dönem Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

  1. Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi (Gümrük Genel Tebliği'nin Tahsilat İşlemleri)

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Gümrük Genel Tebliği'nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması gerekir. Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ek9'da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunmaları istenir.” hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Madde hükmü uyarınca Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden 4458 sayılı Gümrük Kanunun 211 ila 214 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılan geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında yükümlüler tarafından Bakanlığa kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ibraz edilmesi gereken ve anılan Tebliğin 9 nolu ekinde yer alan belgenin anılan sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması ve başvuruya eklenmesinin sağlandığı bildirilmektedir.

2. Proje Açılış Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü koordinatörlüğünde, Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır'dan 8 kuruluşun oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülen "CrossBorder Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation (CREATE)" projesinin 21 Haziran 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi 100. Yıl Salonu'nda Proje Açılış Toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-1: Program ve Davetiye

3. Tacikistan Fuarları-Duyuru

T.C. Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'nden alınan Notalara atıfla, Tacikistan'ın Hocent şehrinde 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 8. Uluslararası Ticaret Fuarı (Sughd-2022) ile Duşanbe'de 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Evrensel Sergi-Fuarı'na (Tajikistan-2022) ilişkin bilgilerin üye devletlerin ilgili kamu ve özel kurumlarına iletilmesi talep edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği büyük önem taşımaktadır.

Ek-2: Sughd 2022

Ek-3: Tajikistan-2022

4. Fuar Duyurusu - Haydarabad / HİNDİSTAN

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Haydarabad Başkonsolosluğumuzdan alınan bir yazıya atıfla , Haydarabad "HITEX Exhibition Center"da;

- 5-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında; "Hi-Tech City Seyahat ve Turizm”,

- 18-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında "IPEC-India Process Expo & Conference”,

- 18-20 Ağustos tarihleri arasında "HIMTEX -Hyderabad International Machine Tool & Engineering Expo”,

- 26-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında "SportExpo”,

- 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında "HITEX-Sanayi ve Mühendislik EXPO”,

- 23-25 Aralık 2022 tarihleri arasında "Hyderabad Kids Fair”, adlı fuarların düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu fuarlara dair detaylı bilgi http://www.hitex.co.in internet adresinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri” nde yer alması gerektiği büyük önem taşımaktadır.

5. Rusya - Pirinç İhracatında Yasaklama

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'nda kamu görüşüne açılan Hükümet Kararnamesi Taslağı marifetiyle; Avrasya Ekonomik Birliği haricindeki üçüncü ülkelere yönelik 1006 tarife pozisyonlu ve 1103.19.50.00.00 GTİP'li pirinç/pirinç mamulü ihracatının, 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) geçici olarak yasaklanması yönünde bir düzenlemeye gidilmesi öngörülmektedir.

6. Bosna Hersek Yatırım Projeleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bosna Hersek'te yerleşik Polimac d.o.o. isimli danışmanlık şirketi yetkilisi tarafından Saraybosna Ticaret Müşavirliğine bir ziyaret gerçekleştirildiği ve örnekleri ekte gönderilen başta enerji olmak üzere potansiyel yatırım projelerine ilişkin bilgileri Saraybosna Ticaret Müşavirliği ile paylaştığı ifade edilmiştir. Anılan şirket yetkilisinin, mezkûr projelerin çoğunun fikir aşamasında olduğundan bahisle, bu projeleri geliştirmek üzere Bosna Hersek'e gelebilecek ülkemiz girişimcilerinin kendi şirketi ile işbirliği yapabileceklerini şifahen ifade ettiği belirtilmiştir.

Ek-4:Atuksu Projesi

Ek-5: Demiryolu Projesi

Ek-6: Yenilenebilir Enerji Projesi

7. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Meksika

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 21 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'de Meksika'dagörev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Otomotiv Yan Sanayi, İnşaat Malzemeleri " sektörüne yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

8. Türkmenistan / HEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetler arası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 6. Dönem Toplantısı'nın 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde Aşkabat'ta gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu, söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın Türkmenistan pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bilgileri ve ihracatçılarımızın Türkmenistan pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelerin (ekteki sorun bildirim formu ile birlikte) 20 Haziran 2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ve aynı zamanda eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-7: Sorun Bildirim Formu

9. Türkiye-İtalya Etok/Jetco 3. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO-ETOK) 2. Dönem toplantısının 10 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştiği ve bir örneği ekli protokolün imzalandığı belirtilmektedir.

Türkiye-İtalya ETOK 3. Dönem Toplantısının Ekim ayında ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, 2. Dönem Toplantısından bugüne Genel Sekreterliklerinizce İtalya'ya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ve İtalyan tarafına iletilmek üzere 3. Dönem Toplantısı için önerilen gündem maddeleri konusunda bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgileri ve önerilmesinde fayda görülen hususların 27 Haziran 2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ve aynı zamanda eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-8: Türkiye -İtalya ETOK 2.Dönem ProtokolüEkler:
Ek-1.pdf

eK-2.pdf

Ek-3.pdf

eK-4.pdf

Ek-5.pdf

eK-6.pdf

eK-7.docx

Ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.