2022/115 Sirküler (24.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-115

Sayın Üyemiz;

1. Tulum Peyniri, Etli Türlü ve Etli Kuru Fasulye Standart Tasarıları

2. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Taslağı

3. Fuar Duyurusu (Otomobiller Fuarı)

4. Malezya Başbakanının Ülkemizi Ziyareti

5. Mısır/Anti-Damping Soruşturması

6. TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

7. T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın Teşrifleriyle Türkiye- Türkmenistan İş Forumu

8. Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Japonya Uygulamaları

9. Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

10. Helal Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Tulum Peyniri, Etli Türlü ve Etli Kuru Fasulye Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından "TS 2699/tst T2 Konserve-Etli kuru fasülye-Hazır yemek, TS 3001/tst T1 Tulum peyniri ve TS 2700/tst T2 Konserve-Etli türlü-Hazır yemek" standart tasarıları hazırlandığından bahisle; bahse konu standart tasarısına dair ilgili ihracatçılarımızın olası görüş ve önerileri talep edilmektedir.

Bahse konu standart tasarılarına ilişkin görüş ve önerilerin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen 30 Haziran 2022 Perşembe saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Konserve-Etli Kuru Fasulye-Hazır Yemek Standart Tasarısı

2. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Taslağı" hazırlığından bahisle, bahse konu taslağa dair ihracatçılarımızın olası görüş ve önerileri talep edilmektedir.

Bahse konu standart tasarılarına ilişkin görüş ve önerilerin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen 30 Haziran 2022 Perşembe saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Taslak Metin

3. Fuar Duyurusu (Otomobiller Fuarı)

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Erbil'de "Loyal Show Şirketi" ve "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda uluslararası fuar alanında "Otomobiller Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

E-posta : info@loyalshow.com, loyalshow@gmail.com.net

Telefon : +964 750 1024411 / +964 7504451223

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

4. Malezya Başbakanının Ülkemizi Ziyareti

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob'un 6-8 Temmuz 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmesinin ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulünün öngörüldüğü ve gerek heyetler arası gerek ikili görüşmelerde dile getirilmek üzere ilişkilerimize matuf olabilecek yeni görüş ve öneriler ile ticari faaliyetlerde yaşanan firma sorunları, pazara girişte karşılaşılan engeller ve varsa ticari ve ekonomik ilişkilere ilişkin katkılara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Malezya ile ekonomik ilişkilere dair ihracatçılarımızın Malezya pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelerin TİM'e ulaştırılmasını teminen 27 Haziran 2022 Pazartesi saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

5. Mısır/Anti-Damping Soruşturması

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın yanı sıra ülkemiz menşeli 7213 ve 7214 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ürünler ile söz konusu ürünlerin 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında giriş yapması halinde bu ürünler için de geçerli olmak üzere "İnşaat Demiri” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması neticesinde ülkemiz firmaları için 7 Aralık 2017 tarihinden 5 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan nihai anti-damping önleminin 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı oranlarda bir yıl süre ile uzatıldığının daha önceden bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, Ek'te yer alan bildirimin Mısır Resmi Gazetesinde yayımlandığı 5 Haziran 2022 tarihinde bu önleme ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir. Söz konusu bildirimde, soruşturma otoritesinin irtibata geçmediği ve soruşturmada işbirliğine gitmek isteyen firmalarımızın 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturma otoritesi ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir. Anılan bildirimde devamla, firmalarımızın soru formlarına yanıtlarını soruşturma makamları ile iletişime geçtikleri tarihten itibaren 37 gün içerisinde ilgili makama iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

EK-3: İnşaat Demiri Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması Ek Başlama Bildirimi

EK-4: İnşaat Demiri Anti-Damping Gözden Geçirme Soruşturması Ek Soru Formu

6. TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 31/11/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi gereği Bakanlık tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Taslağı'nın http://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu taslakla ilgili ihracatçılarımızın görüş ve önerilerin TİM'e iletilmesini teminen web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

7. T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın Teşrifleriyle Türkiye- Türkmenistan İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (HEK) Eş Başkanı T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın HEK 6. Dönem Toplantısı vesilesiyle 30 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapacağı Türkmenistan ziyareti kapsamında 1 Temmuz 2022, Cuma günü Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun Aşkabat'ta düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, iki ülke HEK Eş Başkanlarının teşrifleri ile gerçekleştirilmesi planlanan İş Forumuna katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin 24 Haziran 2022, Cuma günü saat 18:00'e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1417/18721 linkinde yer alan formu doldurarak ön kayıt oluşturmaları gerektiği bildirilmektedir.

8. Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Japonya Uygulamaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Japonya'da gıda ile temas eden kap, paket ve ambalajlara ilişkin olarak 1 Haziran 2020'de yürürlüğe giren mevzuat değişikliğine ilişkin olarak, sistemin yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren pozitif listede yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü, 27 Nisan 2022 tarihinde yeni bir taslak listenin duyurulduğu ve yabancı ilgililerin görüşlerinin alınabilmesini teminen oluşturulan İngilizce bir platform üzerinden 15 Temmuz 2022 tarihine kadar olası görüşlerin iletilebileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, Japonya'ya gıda ihracatı konusunda ilgili tüm kurum, kuruluş, dernek ve firmaların görüş ve değerlendirmelerini iletmelerinin mümkün bulunduğu kaydedilmekte olup, yeniden düzenlemeye konu bilgi ve başvuru süreçlerine https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25287.htm bağlantısı üzerinden erişilebildiği belirtilmektedir.

9. Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından karayolu yük taşımacılığında Gürcistan güzergâhına olan talebin arttığı; bu yoğunluk nedeniyle Gürcü Gümrük İdaresinin ilave tedbirler aldığı, personel sayısında artışa giderek yaşanan birikmeler ve uzun TIR kuyruklarının eritilmesi yönünde çaba sarf ettiği, Kırmızı Köprü sınır kapısı gibi belirli noktalarda biriken uzun kuyrukların eritilebildiği, diğer noktalarda ise yoğunluğun hafifletilebildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu dönemde Gürcistan'da yaşanan transit yoğunlukla birlikte 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren TIR parklarından günlük alınan ücretin 30 GEL'den 80 GEL'e yükseltildiği, Gürcistan'ı transit ve re-eksport taşımacılıkta kullanacak yük taşıtlarından alınan 200 GEL geçiş ücretinin de resmi gazetede yayımlanan kararla 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren 350 GEL olarak uygulanacağı bildirilmektedir. (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5487605?publication=0

10. Helal Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Helal Akreditasyon Kurumu Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dâhil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği, bahse konu değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, HAK'tan akredite olmadan yetkisiz bir şekilde belge düzenleyen kuruluşlardan helal belgesi alarak bu belgeye istinaden ürünleri üzerinde helallik işareti/markalarına yer veren işletmelerin, 10/01/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin "Doğruluk ve dürüstlük”, "İtibardan haksız yararlanma”, "Aldatıcı eylemler” maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı hareket etmiş olacaklarından ötürü Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla yukarıda anılan mevzuata göre idari para cezalarına tabi olabileceği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, tüm bu gelişmeler ışığında, iç piyasaya arz edilmek üzere imalat ve hizmet sunumu faaliyetinde bulunan firmalarımızın; alanında ülkemizdeki tek resmi otorite olan HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından helal belgelerini almalarının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.docx

EK-2.zip

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.