2022/114 Sirküler (24.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2022/ 114

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde, Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğunun düzenlendiği ve (1) sayılı tabloda belli parayı ihtiva eden mukavelenameler için uygulanacak oranın (sözleşme bedeli üzerinden) binde 9.48 olduğu hususlarına atfen, İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında DFİF'ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlara ibraz edilen sözleşmelerin damga vergisi sorgulamalarının yapılması gerektiği, bu itibarla, yukarıda maruz mevzuat kapsamında ihracata yönelik devlet yardımları çerçevesinde yapılan incelemelerin, Damga Vergisi Kanunu'nun anılan hükümlerine riayet edilerek tekemmül ettirilmesini teminen gerekli çalışmaların tarafımızca titizlikle gerçekleştirilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

Bu çerçevede, İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında; ilgili destek mevzuatına göre "Sözleşme” belgesi ibrazının zorunlu/gerekli olduğu desteklere ilişkin Genel Sekreterliğimize yapacağınız destek müracaatlarında, ibraz edeceğiniz tüm sözleşmelerin damga vergisinin, Damga Vergisi Kanunu'na göre ödendiğini gösteren "Damga Vergisi Beyannamesi”, "Tahakkuk Fişi” ve "Ödeme Belgesi/Tahsilat Makbuzu” belgelerinin destek başvuru belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bahsi geçen hususlarda sorularınız olması durumunda, Genel Sekreterliğimiz personeli ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.