2022/200 Sirküler (18.11.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-200

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan yazıda, Ülkemizden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen gıda maddelerinde gerek AB sınırında ve gerekse piyasada gıda güvenliğine yönelik yapılan kontrollerde tespit edilen olumsuzlukların Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) tarafından "Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF)" kapsamında AB üyesi ülkelere ve ürünün menşei olan ülkemize bildirimler gönderilerek, hata kaynağının tespiti ile gerekli önlemlerin alınmasının istendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonundan alınan bildirimlerin çoğunluğunun AB mevzuatına uygun bulunmayan pestisit kalıntısı yönünde iken, AB ve ülkemizde pestisit olarak değerlendirilmeyen ancak, birincil üretimden başlayarak; gıdanın depolanması, taşınması ve satış yerlerinde sigara içilmesine bağlı olarak gıdaya bulaşma riski bulunan "Nikotin" aktif maddesi için de AB mevzuatında Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) düzenlemesi yapılacağı bildirilmektedir.

Gıdanın doğasından gelen nikotin dışında birincil üretimden başlayarak gıdanın depolanması, taşınması ve satış yerlerinde sigara içilmesine bağlı olarak gıdada bulaşı oluştuğu ve analizlerde nikotin kalıntısı tespit edilebildiği ancak bu durumun iyi üretim ve hijyen uygulamalarına aykırılık teşkil ettiğinden gıdada kalıntı olarak kabul edildiği dile getirilmektedir.

Bu minvalde, iyi tarım uygulamaları kapsamında;

1- Birincil üretimde; ürünlerin toplanması, taşınması, depolanması ve benzeri aşamalarda,

2- Gıda işletmelerinde; üretim, depolama, taşıma ve benzeri aşamalarda,

3- Resmi denetim ve numune alım aşamalarında,

sigara kullanımına bağlı nikotin bulaşısının önlenmesi amacıyla üretici, nakliyeci, gıda işletmecisi, ihracatçı vb tüm ilgililerin sigara kullanmaması; sigara kullanan kişilerin kişisel temizliğini yapmadan üretim/işleme vb. aşamasına geçmemesi; bu konularda uyarı levhaları hazırlanarak işletmelerin görünür yerlerine asılması ile benzeri tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, başta yaş meyve ve sebze olmak üzere gıdanın birincil üretim aşamalarında, gıda işletmelerinde ve resmi denetim aşamalarında sigara kullanımına bağlı nikotin bulaşmasının önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ile alınacak önlemler konusunda ihracatçı firmaların azami özen göstermeleri hususunun önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.