2022/203 Sirküler (24.11.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-203

Sayın Üyemiz;

1. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

2. Türkiye-İsrail Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hk.

3. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları-Almanya

4. Kosta Rika İthalatçılar Birliği (CRECEX) Etkinliği

5. Venezuela (Karakas) Ticaret Heyeti, 22-26 Ocak 2023)

6. Bağlayıcı Kıymet Bilgisi Hk.

7. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği belirtilmekte olup 2016/1 sayılı Genelge kapsamında;

· "Fire ve Kullanım Oranları" matlaplı 9'uncu madde yer alan yem kullanımlarına ilişkin tablo 4'te yer almakta olan levrek balığı için belirlenen azami yem oranının 2 kg'dan 2,25 kg'a artırılması,

· "Fire ve Kullanım Oranları" matlaplı 9'uncu madde yer alan yem kullanımlarına ilişkin tablo 4'e granyöz cinsi balık için ise azami yem kullanımının 2,97 kg olarak eklenmesi

hususlarında değişikliğe gidildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu değişikliklerin derç edildiği Genelge metnine, Bakanlıkları internet sitesinin İhracat Mevzuatı bölümünden (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabildiği bildirilmektedir.

2. Türkiye-İsrail Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hk.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemiz ile İsrail arasında gümrük alanındaki konuların üst düzeyde ele alınacağı Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna TURAGAY ile İsrail Gümrük İdaresi Başkanı Sayın Kfir HEN başkanlığında 9 Aralık 2022 tarihinde Edirne'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıda ele alınmasında fayda görülen konular ile İsrail'e yapılan ihracatlarda yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinin 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 16.00'a kadar ekte yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirme Formu

3. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları-Almanya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir e-posta yazısında, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 24 Kasım 2022 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Otomotiv ve Yan Sanayi, Yazılım ve Bilişim"sektörlerine yönelik sektörel elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Almanya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3XbJ6Ad

4. Kosta Rika İthalatçılar Birliği (CRECEX) Etkinliği

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kosta Rika İthalatçılar Birliği (CRECEX) tarafından 24 Kasım 2022 tarihinde San Hose'de "VII. Ticari Bağlantılar CRECEX 2022” isimli bir etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, etkinliğe ilişkin San Hose Büyükelçiliğimizden alınan bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK-2: Bilgi Notu

5. Venezuela (Karakas) Ticaret Heyeti, 22-26 Ocak 2023)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 22-26 Ocak 2023 tarihleri arasında Venezuela'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, Karakas şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Venezuela'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu ticaret heyetine başvuru için, son tarihin 5 Aralık 2022 Pazartesi günü belirtilmekte ve bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/venezuela-caracas-2023/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği dile getirilmektedir. Firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 24.000-TL olduğu, eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı, ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarım için heyete katılımların ödeme dekontlarının Meclislerine (huseyingok@tim.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Hüseyin GÖK

E-posta: huseyingok@tim.org.tr Tel: 0212 454 07 02

EK-3: Venezuela (Karakas) Ticaret Heyeti Taslak Programı

EK-4: Heyete İlişkin Bilgi Notu

6. Bağlayıcı Kıymet Bilgisi Hk.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu toplantıları kapsamında Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2019-2023)'nın "Bağlayıcı menşe bilgisi ve bağlayıcı kıymet bilgisi hayata geçirilecektir. Bağlayıcı bilgi taleplerinin yaygınlaştırılması amacıyla ticaret erbabına yönelik dönemsel bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir." şeklindeki 9 Nolu eylem maddesine ilişkin Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Kurulu üst organlarına raporlanmak üzere görüşlerin derlendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bağlayıcı menşe bilgisi ve bağlayıcı kıymet bilgisinin hayata geçirilmesi çalışmaları kapsamında uygulanmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerin 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 15.00'e kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-5: Görüş Bildirme Formu

7. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 01/01/2021-31/12/2021 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturması ile "Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 01/05/2021-30/04/2022 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturmasının ilgili tarafların taleplerini geri çekmesi üzerine iptal edildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin 26 Ekim 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-26/pdf/2022-23263.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.Ekler:
EK-1 Görüş Bildirme Formu (İsrail).docx

EK-2 Kosta Rika Not.pdf

EK-3 Taslak Program.JPG

EK-4 Bilgi Notu.pdf

EK-5 Görüş Bildirme Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.