2022/205 Sirküler (29.11.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-205

Sayın Üyemiz;

1. İhale Duyurusu

2. Komorlar Birliği / İhale Çağrısı

3. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - KKTC

4. Hırvatistan'da ÖTV İadesi

5. Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu

6. Hayvansal İç Yağ (Donyağı) ve Kümes Hayvanları Yağı ile Kabuklu Fındık Standart Tasarıları

7. Bulgaristan Sourcing From Türkiye Alım Heyeti Programı Hk.

8. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Çek Cumhuriyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. İhale Duyurusu

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Lima (Peru) Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla iletilen yazıda Peru İçişleri Bakanlığı Polis Kuvvetleri tarafından silah alımına ilişkin bir ihaleye çıkıldığı bilgisi verilmekte olup ekte orijinal duyurusu bulunan ihaleye katılacak firmaların kayıt işlemlerinin diplomatik temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirilmesinin gerektiği; ihaleye her ülkeden birden fazla firma katılımının mümkün olduğu; ihaleye başvuru için son kayıt tarihinin 12 Aralık 2022 olduğu; ihaleye katılmak isteyen firmaların ekte yer alan kayıt formunu İspanyolca olarak doldurmaları ve Peru İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Lima (Peru) Ticaret Müşavirliğimize göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

EK-1: İhale Duyurusu

EK-2: İhale Kayıt Formu

2. Komorlar Birliği / İhale Çağrısı

Antananarivo (Madagaskar) Ticaret Müşavirliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Komorlar Birliği makamlarından edinilen ve 15 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan Boingoma Limanının genişletilmesine ilişkin ihale çağrısı olduğu bilgisi verilerek ihale dokümanının gönderildiği ifade edilmektedir.

EK-3: İhale Çağrısı

3. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - KKTC

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Ortak Komite Toplantısı kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol" imzalandığı, söz konusu protokolün ekinde yer alan Eylem Planı'nın 7/09/2021 tarih ve 31591 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, Eylem Planı'nın 22 No'lu faaliyetinde KKTC ile ikili ticarette Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bir eylem yer aldığı bildirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde alınan karara istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 17.11.2022 tarih ve 1682194 sayılı yazısında İhracat Genelgesi'nin "Türk lirası ihracat" başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasının "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB'nin 22'nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz." olarak değiştirildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, değişiklik konusu madde hükmü 05.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten sonra KKTC'ye yapılan ihracatın yalnızca Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesinin zorunlu olacağı ifade edilmektedir.

4. Hırvatistan'da ÖTV İadesi

Zagreb Ticaret Müşavirliğinden Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 16 Kasım 2022 tarihinde Hırvatistan Gümrük İdaresi tarafından ÖTV kısmi iadesinden Türk taşımacılarının yararlanıp yararlanamayacağı hususuna ilişkin olarak özetle, Türkiye'deki ticari işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV'nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca geri alabilecekleri bildirilmektedir.

ÖTV iadesinden yararlanmak için hak sahipleri siciline kayıt yapılması gerektiği, ÖTV'nin iadesi için ilk başvuru yapıldığında, hak lehtarının yetkili gümrük idaresince hak sahipleri siciline kaydedildiği, ardından ticari eşya ve yolcu taşımacılığında yakıt olarak kullanılan motorin için ödenen ÖTV'nin bir kısmının iadesi talebi üzerine işlem gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığında ödenen ÖTV'nin bir kısmının iade tutarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği; ayrıca hak sahiplerinin, ÖTV iadesi başvurularını ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere elden teslim etmelerinin veya posta yoluyla göndermelerinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Link:

https://carina.gov.hr/featured/excise-duty-refund-for-commercial-transport-of-goods-andpassengers-6744/6744

Adresler:

• Bölgesel Gümrük Ofisi Zagreb (Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb-Hırvatistan Cumhuriyeti)

• Gümrük Ofisi Varaždin (Ulica braće Krajanski 18, 42 000 Varaždin- Hırvatistan Cumhuriyeti)

5. Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlıkları tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen girişimler neticesinde Mısır'ın TCMB İhracat Genelgesi'nde İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeleri içeren Ek:3'te yer alan tablodan çıkarılıp İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeleri içeren Ek:2'de yer alan tabloya eklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin tamamının tasarrufunun serbest bırakılmış olduğu bildirilmektedir.

6. Hayvansal İç Yağ (Donyağı) ve Kümes Hayvanları Yağı ile Kabuklu Fındık Standart Tasarıları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 2022156143 Hayvansal İç Yağ (Donyağı) ve Kümes Hayvanları Yağı ve tst 3074 Kabuklu Fındık" standart tasarılarının ekte gönderilmekte olduğu bildirilerek bahse konu standart tasarılarına ilişkin görüşlerin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin görüş ve önerilerin en geç 12/12/2022 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-4: Görüş Tablosu

EK-5: Hayvansal İç Yağ Donyağı ve Kümes Hayvanları Yağı Standardı

EK-6: Kabuklu Fındık Standardı

7. Bulgaristan Sourcing From Türkiye Alım Heyeti Programı Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Fuarlar Daire Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Bakanlıkları yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında, ihracatımızın artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazarlardaki pazar paylarımızın korunması amacıyla yurtdışından firma yetkilileri ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin ülkemize getirilmesine yönelik Alım Heyeti programları gerçekleştirilmekte olduğu dile getirilmektedir.

Bu kapsamda, 30 Kasım - 1 Aralık 2022 tarihlerinde, Bakanlıkları koordinasyonu ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği organizasyonu ile İstanbul'da "Sourcing From Türkiye” adlı bir alım heyeti programı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, inşaat malzemeleri, kağıt, mobilya, tekstil, enerji, ambalaj, kimya, medikal, gıda, yaş meyve ve sebze sektörleri başta olmak üzere bir çok farklı sektörden yabancı iş insanının katılacağı etkinlik kapsamında 30 Kasım 2022 Çarşamba günü ikili görüşmeler yapılacağı bildirilmektedir.

30 Kasım 2022 Çarşamba günü Sheraton İstanbul Ataköy'de gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılım için EK-7'de yer alan listede bilgileri bulunan firmalardan görüşmek istedikleri firmayı belirtmek süratiyle Ek-8'de yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 29 Kasım 2022 Salı günü saat 12:30'a kadar osiren@iib.org.tr adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Detaylı Bilgi için:

Ömer Faruk ŞİREN (Tel: 0 212 454 07 32; E-posta:osiren@iib.org.tr)

EK-7: Yabancı Katılımcı Listesi

EK-8:Başvuru Formu

8. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Çek Cumhuriyeti

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir e-posta yazısında, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda,01 Aralık 2022 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden" Otomotiv ve Yan Sanayi, Makine"sektörlerine yönelik sektörel elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Çek Cumhuriyeti Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link :https://bit.ly/3GMKVxUEkler:
EK-1 Duyuru.pdf

EK-2 Kayıt Formu.pdf

EK-3 İhale Çağrısı.pdf

EK-4 Görüş Tablosu.xlsx

EK-5 Hayvansal İç Yağ Standardı.docx

EK-6 Kabuklu Fındık Standardı.docx

EK-7 Firma Listesi.pdf

EK-8 Başvuru Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.