2022/097 Sirküler (03.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-097

Sayın Üyemiz;

1. Design İstanbul Projesi Fizibilite Anketi Hk

2. Sayın Bakanımızın ABD Ziyareti

3. Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı

4. Birleşik Krallık İle İkili Görüşmeler

5. Firma İhracat Bedeli Tahsilat Sorunu

6. Zimbabve Büyükelçiliği Bilgi Talebi

7. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

8. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Mısır ve Rusya

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Design İstanbul Projesi Fizibilite Anketi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, katma değer odaklı tasarım kültürünü geliştirmek ve ülkemizin tasarım ihracatını artırmak amacıyla çalışmalarına devam ettikleri belirtilmektedir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde TİM tarihinde ilk kez İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan "Design İstanbul” projesi için fizibilite desteği almaya hak kazanılmıştır. İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmeyi hedefleyen proje ile yenilikçi ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren farklı disiplinlerin hem birbirleri hem de ihracat ekosistemiyle etkileşimde bulunmaları, bilgi ve tasarım transferini kolaylaştıran, sürekli yaşayan ve üreten bir mekanizma kurulması hedeflenmektedir.

Design İstanbul projesi uhdesinde, ihracatçı firmalar ile tasarım ekosisteminin ilgili tüm paydaşlarına yönelik 2 ayrı kulvarda hazırlanan ankete aşağıdaki link üzerinden katılım sağlanabilmektedir.

Design İstanbul Projesi Fizibilite Anket Linki:

https://tim.org.tr/tr/design-istanbul-project

Ek-1: DESIGN ISTANBUL PROJESİ Fizibilite Anket Görseli (1 Sayfa)

2. Sayın Bakanımızın ABD Ziyareti

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un Türk Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) ABD'deki muhatap kuruluşu Amerikan Ticaret Odası ile birlikte 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde Washington'da düzenleyeceği 39. ATC (American Turkish Council) Ortak Yıllık Konferansına katılım sağlamak için ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek olduğu ve söz konusu toplantıya yönelik olarak yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın ABD pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın ABD pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmeleri (ekteki sorun bildirim formu ile birlikte) Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere 7 Haziran 2022 tarihine kadar eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmeleri gerekmektedir.

Ek-2: Sorun Bildirim Formu

3. Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'nın 5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın İtalya pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın İtalya pazarına ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında Genel Sekreterliğinizce derlenecek bilgileri Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere 7 Haziran 2022 tarihine kadar eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmeleri gerekmektedir.

4. Birleşik Krallık İle İkili Görüşmeler

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un Haziran ayında Birleşik Krallık (BK) Ticaret Bakanı'yla gerçekleştirmeleri planlanan görüşmeleri kapsamında, gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin İngilizce konuşma notları ve BK ile ticari ekonomik ilişkilerimize dair bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu notların Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere 7 Haziran 2022 tarihine kadar eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

5. Firma İhracat Bedeli Tahsilat Sorunu

Viyana Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türkiye'de faaliyet gösteren muhtelif firmalar tarafından, Avusturya'da mukim "Farm Gold Handels GmbH" unvanlı firma ile yapılan ticari anlaşmalar karşılığında, adı geçen firma tarafından firmalarımıza ödeme yapılmadığı konusunda Müşavirliklerine şikayetler ulaştığı ifade edilerek, daha fazla firmamızın mağduriyet yaşamamasını teminen mezkur firma ile yapılacak ticari anlaşmalarda temkinli olunmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

6. Zimbabve Büyükelçiliği Bilgi Talebi

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen ekli bilgi talebinde, bazı sektörlerde Türkiye'de faaliyet gösteren ihracatçı firma bilgilerinin iletilmesinin istendiği belirtilmektedir.

Söz konusu talebin incelenmesinden görüleceği üzere, özellikle koruyucu giysiler dahil üniformalar (güvenlik sektörü), nevresim ve çarşaf takımları (battaniye, çarşaflar, uyku matları, yastıklar), ayakkabılar (örneğin Combat botları, Veld Skoen Botları, Kanvas Botlar) ile yeniden kullanılabilir hijyenik ped tedarikçilerinin unvan, adres, telefon ve e-posta adresi bilgileri talep edilmektedir.

Bilgilerini ve bu kapsamdaki ihracatçı firma listesinin temas kurulacak firma yetkililerinin iletişim bilgilerinin ekte tabloya uygun olarak 09.06.2022 eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Zimbabve Büyükelçiliği Bilgi Talebi

Ek-4: Firma İletişim Bilgileri Tablosu

7. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi ve anti-damping önlemi uygulanmakta olduğu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması ile DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre ABD makamları tarafından önlemlerin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatıldığı ve mezkur soruşturma sonucunda bahse konu önlemlerin yürürlükten kalkmasının ihtimal dahilinde olduğu ifade edilmektedir.

ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyetinin iki ayrı kurum tarafından incelendiği, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmaların yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, adı geçen ABD'li kurumlar tarafından 1 Haziran 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle ülkemiz menşeli "inşaat demiri” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmış bulunmaktadır.

Bahse konu yazıda devamla, söz konusu açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması”nın (expedited review) yürütülmesine karar verdiği; bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için normalde ülke hükümetinin yanı sıra, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD'ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az %50'sini gerçekleştiren firmaların) da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği; ihracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda, ABD otoritelerince "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebildiği; hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda, mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak aldığı ve bu çerçevede firmalarımızca, soruşturmaya taraf olunması ve cevaplandırılması gereken soruların yanıtlandırılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Haziran 2022) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektedir. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Haziran 2022) 30 gün içerisinde ABD'nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerekmektedir. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Haziran 2022) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete'de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, nihai gözden geçirme soruşturması çerçevesinde ABD makamlarına sunulacak olan her tür dokümanın http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.3.2.3 adresinde yer alan yazı ve sunuş formatına uygun olması gerektiği bildirilmektedir.

Bahsi geçen konuya ilgili firmaların soruşturmaya taraf olup olmayacaklarına ilişkin bilginin 8 Haziran 2022 tarihine kadar eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

Ek-5: Açılış Bildirimi - Resmi Gazete - ITA

Ek-6: Açılış Bildirimi - Resmi Gazete - ITC

8. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Mısır ve Rusya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle;

· 07 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'da Mısır'da

· 08 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14.00'da Rusya'da

görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "İnşaat Malzemeleri, Enerji ve Elektrik Ekipmanları " sektörüne yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-7:Mısır Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı

Ek-8:Rusya Sektörel Elektronik Sohbet ToplantısıEkler:
Ek-1.jpg

eK-2.docx

EK-3.docx

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

EK-8.jpg

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.