2022/104 Sirküler (14.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-104

Sayın Üyemiz;

1. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Etiyopya

2. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

3. Fuar Duyurusu (Hartum-Sudan)

4. TAGEM Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı 16 Haziran 2022

5. Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Etiyopya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle;16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'de Etiyopya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "İnşaat Malzemeleri, Gıda Ürünleri " sektörüne yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Etiyopya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı

2. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

İlgi: 03.06.2022 tarihli ve 2022-097 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana uygulanmakta olan telafi edici vergi ve anti-damping önlemine yönelik 1 Haziran 2022 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) kapsamında ABD'nin 19 CFR 351.218(d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruların yanıtlarının soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün içinde ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'ne (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan soruşturma açılış bildiriminde yer alan soruların yanıtlarının ise yine soruşturma açılış tarihinden itibaren 30 gün içinde ITC'ye iletilmesi gerektiği bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bakanlığımız tarafından ITA ve ITC'ye verilecek yanıtların hazırlanması çalışmaları yürütülmekte olup, bu kapsamda;

- ITA'ya iletilecek yanıtta kullanılmak üzere, ABD'nin 19 CFR 351.218(d)(3)(v)(B)(2) simgeli mevzuatında yer alan "The countervailing duty rate from the investigation and each subsequent completed administrative review, including the final rate where such rate was changed as a result of a final and conclusive court order” sorusunun yanıtlanabilmesini teminen önlem kapsamında ihracatçı/üretici firmalarımızın taraf oldukları orijinal soruşturma ve idari gözden geçirme soruşturmaları sonucunda firmaları için hesaplanan nihai sübvansiyon marjları ile bu marjların herhangi bir yargısal sürece konu edilmiş olmaları durumunda bu süreç sonucunda karara bağlanan nihai marjlara ilişkin bilgiye,

- ITA'ya iletilecek yanıtta kullanılmak üzere, ABD'nin 19 CFR 351.218(d)(3)(ii) simgeli mevzuatında yer alan sorulardan "(F)” ve "(G)” başlıkları altında yer alan sorulara ve

- ITC'ye iletilecek yanıtta kullanılmak üzere, ilgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan ITC'nin açılış bildiriminin "Information to be Provided in Response to this Notice of Initiation” başlıklı bölümünde yer alan 4, 5, 6, 8, 11 ve 12 numaralı sorulara ilişkin Genel Sekreterliklerince / Derneklerince hazırlanacak yanıtlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen sorulara verilecek yanıtların en geç 16 Haziran 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (ayrıca eo@baib.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi gerekmektedir.

3. Fuar Duyurusu (Hartum-Sudan)

Hartum Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Hartum'da yerleşik bulunan ve 14 yıldır fuarcılık sektöründe faaliyet gösteren Expert Integrated Solutions Co. Ltd. firması tarafından 18-21 Ekim 2022 tarihleri arasında 9. defa düzenlenecek "Sudan Construct Show" inşaat fuarı ile 12-15 Aralık 2022 tarihleri arasında 5. defa düzenlenecek "Agrotech Sudan" tarım, gıda ve hayvancılık fuarına ekte iletilen fuar davet yazıları ile Türk firmalarının katılımcı olarak davet edildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, söz konusu fuarlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.sudanconstructshow.org ve https://www.agrotech-sudan.com internet sayfalarından erişim sağlanacağı ifade edilmektedir.

Ek-2: Fuar Duyurusu_Ek_İnşaat Fuarı Daveti.pdf

Ek-3: Fuar Duyurusu_Ek_Tarım Fuarı Daveti.pdf

4. TAGEM Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı 16 Haziran 2022

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) organizasyonunda; Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği(BAİB) işbirliğiyle TAGEM 30. Yıl etkinlikleri kapsamında 16 Haziran 2022 Perşembe günü "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştay Programı Ek-4'te iletilmektedir.

Saat: 08:30-18.00

Yer: Aksu Yerleşkesi Konferans Salonu Antalya-Aksu yolu 22.km EXPO 2016 karşısı

Tel: 0242 325 53 25

Ek-4: Çalıştay Programı

5. Yönetmelik Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağı ile "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağı hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu taslaklara dair ilgili ihracatçı firmalarımızın olası görüş ve önerilerinin 17/06/2022 tarihi mesai bitimine kadar (bir örneği eo@baib.gov.tr) Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Ticaret Yönetmeliği Değişiklik Taslağı (1 Sayfa)

Ek-6: Ticaret Yönetmeliği Karşılaştırma Cetveli (7 Sayfa)

Ek-7: Ticaret Yönetmeliği Genel Gerekçe (1 Sayfa)

Ek-8: Ticaret Yönetmeliği Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)

Ek-9: Üretim Yönetmeliği Değişiklik Taslağı (1 Sayfa)

Ek-10: Üretim Yönetmeliği Karşılaştırma Cetveli (3 Sayfa)

Ek-11: Üretim Yönetmeliği Genel Gerekçe (1 Sayfa)

Ek-12: Üretim Yönetmeliği Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)


Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-10.docx

Ek-11.docx

Ek-12.docx

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.docx

Ek-6.docx

Ek-7.docx

Ek-8.docx

Ek-9.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.